Vybrali jsme humorné historky pro start do nového roku 2015 s lehkostí.