Jak přerušit schémata, která nás ukotvují v různých formách strachu a nedovolují nám jít dál?

Žít vědomě – vědět, co a jak naše konání ovlivňuje – je základem pro zdraví, vyrovnanost a soulad na všech úrovních.

Do 21.12.20102 jsme objevovali, trénovali a připravovali se. Toto datum je pouhým vstupem do jádra klíčového momentu tohoto cyklu lidských dějin, je to doba probuzení lidských bytostí prostřednictvím velkých zkoušek. Prosincový úplněk (28/12/2012) se shoduje se začátkem obtížného a delikátního období, které končí úplňkem v červnu (23/06/2013). 21.12.2012 – 21.06.2013 je čas práce na sobě a v sobě, čas pustit a vzdát se schémat založených na strachu, egu, vlastnění a moci. Jedinou jistotu, kterou přináší tento moment je bezmezná boží láska, která nyní nenechá nikoho spát.. Jak se říká, buď to půjde po dobrém (vědomě) či po zlém (pokud strkáme hlavu do písku a nechceme vidět ani slyšet). Jak probudit vnitřní vedení a porozumět vnějším signálům

V tomto období může mnoho lidí klesat pod zátěží a bolestí nejtěžších zkoušek týkajících se zdraví, financí, ega a psychiky, těžkostí a závislostí, sexu, moci. Neznamená to podlehnout obtížím. Naopak, pokud zůstaneme vědomí a v hluboké důvěře, uvidíme a pochopíme smysl zkoušek, uvidíme, jak ustupuje a odchází “starý svět” před nástupem “nového světa”, uvidíme, jak se schémata starých individualistických stereotypů tříští jako vlny o skálu nových myšlenek ukovaných jednotou záměru mas spojovaných touhou po pravdě, svobodě a rovnosti. Uvidíme lásku, jak postupuje dopředu, jak překonává strach, uvidíme zrod nového kolektivního vědomí. MEDITACE PROPOJENÝCH SRDCÍ.