„Jediný paprsek světla, který dopadne ze vzdálené hvězdy na oko dávného tyrana, může změnit jeho život, může změnit osudy národů, může přetvořit povrch planety…“ Slavný fyzik Nikola Tesla věřil, že síla myšlenky může změnit celý vesmír.