SDĚLENÍ PRO LIDSTVO – PŘIJATO Z CELOPLANETÁRNÍ MEDITACE – ZDROJ JARUSKA
….Budou se dít velké věci, urychlíme vývoj, je to i Vaše přání. Buďte
připravení na úkoly, které vás čekají.

První bude shromažďování lidí k těmto meditacím. Musíte získat co
nejvíce lidí….Vytvořte velikou síť, která spolu bude komunikovat, svou
hustotou to vytvoří mřížku, každé město má duchovní lidi, oni se
postupně přidají, pracujte na tom. Shromáždíme obrovské množství světel,
planeta začne zářit, přitahne to ještě víc Světla z nebes a vše se
propojí. Lidé chtějí mír, chtějí žít v lásce. Nikdo z obyčejných lidí
nechce válku a utrpení. Je potřeba v nich tyto touhy posilovat, aby se
staly vědomé a z vědomých tužeb se stanou obrazy a skutky. Vaším úkolem
je přivádět ke Světlu co nejvíc lidí. Vše má své fáze a postupy. Teď je
přípravná fáze vzestupu, ale už hodně znatelná a viditelná. Je viditelná
i pro temnotu. Bojí se, oni vědí, že se blíží jejich konec, ale budou
ještě víc agresivnější a útočnější. Věří, že se jejich plány podaří,
mají sílu, mají zatím moc. Ale vnímají vzestup Světla. Čím víc Světla,
tím budou viditelnější, zřetelnější. Vyrýsují se jejich chyby a jejich
pravdivé záměry. Budou se čím dál tím víc Světla obávat a kopat kolem sebe.

Budou chtít Světlo zastavit, budou dělat akce. Ale Světlo je
nezastavitelné, mocné. Potřebujete co nejvíc Světla na planetu, do
vašich srdcí, do vašich domovů. Bezkonfliktní domovy bude velký projekt.
Vzedmutí Světla přinese nové projekty, lásku do domů. Začínejte u
jednotlivců, je to cesta zdola. Ke všemu dostanete pokyny, ale s
drobnými změnami začínejte ihned. Nečekejte na nic. Svět bez konfliktu
začne nejdřív v rodinách, u každého člověka zvlášť. Výchova k toleranci,
trpělivosti, k smířlivosti – tím začínejte. Dávejte rady, řeš to tak a
tak – změň své pohledy, nadhledy a ohledy. To je otázka vás terapeutů.
Dělejte to ale cíleně, působte na každého člověka, na každého kolem vás.
Ani ve vás nesmí být žádný tlak, přetlak negativních emocí, s tím už
umíte pracovat a většina z vás to už má zpracované. Jsme tu proto,
abychom vám pomohli v té drobné práci. Budete dostávat sílu a zdraví,
dostanete velikou posilu, budeme dokončovat vaši práci přímo na lidech,
budeme pomáhat k jejich změně. Jsme vyslanci Světla a andělé, jsme vaši
kolegové a spolupracovníci. Spojujte se s námi, budeme vám radit a jemně
vést ty, jež jsou vámi vedení.

Ale radujte se i vy z života, žijte ho ve štěstí a radosti, vy budete
vidět, musíte být příklady života ve Světle. Je potřeba, aby ostatní
viděli vaši cestu jako dobrou přinášející ovoce. Nikdo z vás by už
neměl trpět v nouzi, budete zabezpečeni. Peníze je forma energie, která
může být světlem nebo temnotou. Nejsou ani špatné ani dobré, je to
univerzální materiální forma energie, a tak jako všechny energie může
se použít dvojím způsobem. Učte lidi je využívat pro dobro, zdraví,
štěstí a lásku. Neboť bohatá láska je viditelná a přitahuje víc než
chudá láska. Nebojte se peněz a hojnosti, ale mějte s nimi dobré a čisté
záměry. Peníze mohou být čistou studánkou, pokud jsou čistě a správně
použité a mohou být velkou službou při transformaci. Temnota je bohatá,
proto hlásí, že bohatství je zlo a nemůže se dostat chudým, všechna
paradigmata s tím spojená slouží temnotě. Není to pravda, jen to
využívají ve svůj prospěch. Ovládají tím lidstvo. Právě bohaté Světlo
bude tím nejsilnějším měřítkem, majákem pro ostatní. Světlo tím posílí i
ve své moci. Takoví bohatí když budou v čele státu, sdružení, komunit,
budou mnohem silnější, přitažlivější. Nebojte se vy čistí a připravení
peněz, nejsou zdrojem zla. To je špatné paradigma nahrávající temnotě.

Vyjděte a konejte, žijte ve spojení s námi, vedeme vás. Vy máte veliký
vliv, ovlivňujte, pracujte. Každý váš krok nechť je příkladem.

4.9.2016