Sdělení k 1.1.
Až se noc spojí s tmou zbavíte se pout. Pout minulosti, pout zlosti, bolesti těla až od kosti. Stoupá síla, stoupá víra. Kdo nemá víru, naději, nemůže nelze, aby nalezl sebe v novém života propojení, života na planetě bytí. Je zde nový proud. Proud života, proud světla. Proud bytí. Proud všeho naplnění. Bůh číši každého z vás drží, v dlani chová. Někomu číši naplní do poslední kapky, naplnění žitého života. Někomu se vyprázdní až do dna. To aby byla nalezena pokora. Noc spojí se s tmou v noci tří Králů. Je to důležité znamení, je to důležitá noc. Start byl vyřknut. Start světla. Otevřela se brána Boha. Dnešním dnem nechť světlo vejde. Brána září bílou s větelnou září. Je to Boha zář čistoty. Nelze ji obejít. Každý k ní zamíří. Je to podstata bytí na Zemi. To, zda brána člověka přijme, či před ním se zavře a zem otevře, to záleží na každé jedinečné duši v lidském těle.

Okolnosti každý život promění. Každý člověk projde kolotočem událostí, okolností, změn prolití. Nelze to změnit, nelze to zastavit. Světlo vešlo. Mění se každého i tělo. Mění se tvář. Ukazuje se kolem každého stín, či zář. Ukazuje se i ve smíchu člověka. Komu smích rolní, radostí a upřímností, toť světlo. Kdo hihňá se křečovitě, nuceně, či jen povrchně a prázdně, uvidíte, procítíte pravdu jeho křivé pravdy tváře. Vnímejte i hlasy lidí. Odrazí se to ve všech sítích. Síť lidí zpěvu – budete v údivu, že nemůžete někoho náhle slyšet, že vadí vaším uším, že náhle v okamžiku s va&sc aron;í duší nesouzní. Pravda je všude, rozlívá se jako proud. Nelze to zastavit. Oči máte otevřít.

Tělo každého se mění. Nastává rozednění. S rozedněním všechny boly jdou jako vlci ven. Vlci skučí, vyjí vlci, to ozývají se bolesti. Nejsou to jen bolesti těla, fyzična. Uvědomte si, že se zhmotňují i bolesti na srdci, na duši. Všechny bolesti jdou z těla až od kosti. To aby tělo se očistilo od bahna, špíny lidské bolesti a bylo čisté, znovuzrozené až od kosti. S tím souvisí i léčba nynější, od toho odvozena je léčba těl lidských v následujících dnech budoucích. Nebudou účinné metody do teď používané. Pro žitý život platí nové zákony. Proto i pro léčbu lidských těl. Pro uzdravení. Pro obnovení buněk lidsk ých, znovuzrození života živého těla v životě žitém. Farmaceutický průmysl, ten póvl špinavý, padne, už nyní chřadne. Kdo život živých těl obnovuje životem matky Země, přírodou, ten potřese si s bohatstvím. Avšak čistotu i v přístupu svém a obchodu je důležité zachovat. Jen prázdně neobchodovat. Ať vše jest v souznění. Pak se dařit bude a vše pokvete. V jednoduchosti je pravda. A to začíná platit ve všech okruhách společnosti, ve všech sítích na planetě Zemi.

Boje se po světě začnou ozývat. To tma chce zastrašit lid. Vlci se začnou s lednem a únorem vkrádat. Začnou se i lísat. Buďte bdělí. Opatrní. Sledujte lidské oči a dlaně. Nezapomínejte na oči a gesta lidských dlaní, rukou. Dlaně jsou symbolem, jak každý člověk drží svůj život ve svých lidských dlaních, ve své náruči. To, jak dlaně otáčí, natáčí a vytáčí vám napoví, ukáže kdo se skrývá za těmi dlaněmi, jaký život skutečně ten člověk žije a v co věří, co v sobě nosí. Pocit srdce vám odpoví na otázku – Kdo jsi TY?

Mějte na paměti, že vše, jež je veřejně médii zobrazováno pro veřejnost je zrcadlem. Co chválou jest od médií veřejných státních z politického života, je v pravdě největší špínou pro vaše lidské životy.

 
=