Architekt Jan Blažej SANTINI Aichel ,
pomník lidických dětí vytvořen Marii Uchytilovou Kučovou