S jakou myšlenkou vstávám i uléhám?
  • bytí je vyjádřením vděku Jednotě
  • stav bytí vyjadřuje, jakou vzdálenost máme k Jednotě ve vědomí sebe
  • realizace bytí se děje prvním vědomým otevřením mysli a s poslední myšlenkou dne
  • součástí plynutí je tok myšlenek vytvářející pocity, násobující energii v emoce, projevem v činech
  • zastavení toku se děje překážkou, kterou vytvořila mysl
  • znovuobnovení toku života dokáže vědomí člověka jako bytosti ve všech jeho systémech
  • mysl nemá takovou moc, jak si myslíme, stále je s námi přítomno něco vyššího, co nás přesahuje, a tím je naše vyšší bytí

A tak to je…tak to mám já….s láskou Oldřiška, 2016

img_1176

1. krok UVĚDOMĚNÍ MYŠLENKY
2. krok UDRŽENÍ MYŠLENKY
3. krok přichází VNUKNUTÍ a VIZE prostřednictvím obrazu nebo tichého hlasu
4. krok REALIZACE vnuknutí a vizí, které pro tento den přichází
5. krok respektovat, když nepřichází nic, NIC JE PROSTOR potřebný pro nové
6. krok DECH
7. krok když nevím, JSEM, POZORUJI, co je zde pro mne. Někdy nemusí informace vycházet z nitra, můžeme je čerpat svojí bdělostí z prostoru. Vnímat, co přichází zvenku, jsou to drobné indície, útržky informací z médií jako internet, TV, rádio, nápis na bilboardu, části úryvků z časopisů, novin, z řeči ostatních, ševelení listů, pohybu kolem aury, pohnutek v mysli vyvolané reakcí na děj venku.
8. krok vedení Ducha nezná hranice, nemá omezení, můžeme ho vnímat kdekoli, třeba i z alobalu jako zrcadlo odrazu světla, které je přítomnost v každé byť navenek uměle působící látky.
9. krok MÍR je stav, nikoli látka, která se nějakým působením přetaví z boje nebo jiné roviny dění. Je to stav, který je všudypřítomný, nadechnout se ho můžeme kdykoli. Tak jednoduché (JEDNO + DUCHé = JEDNOTA).

 

 

Oldřiška Kališová, FB

alternativnistudio@seznam.cz