ROZVINOUT KŘÍDLA V KVĚT BOŽÍ KRÁSY…
Nadechni se opravdově ve své nahotě a spojíš se s vibrací rozkvetlých a rodících polí Země a její hojností. Jsi zahradníkem kousku země, bohatého rodného království Světla a radosti, který nazýváme Rájem. Střípky zrcadla se spojily v jeden obraz a od teď můžeš kráčet v podporujících, jemných odstínech barev duhy, osvětlujících další kroky smysluplného života. Otevři svůj pohádkový svět zrozený v tichu. Stal jsi se součástí společenství bezúdržbové zahrady, v níž se můžeš jen dívat a rozplývat se blažeností láskyplným pohledem Boha. Jeho pečujícím zrakem rozkvetly miliony květů ve svobodné zahradě Světa. Dívej se a procházej se s radostí, nadšením a pozoruj let včel, zpěv ptáčků, růst rostlin – jdeš vstříc stále více se odhalujícímu tajemství a zázrakům Boží existence. Sžij se s nádherným, objímajícím prostorem, aby dýchal současně s Tebou. Najdi jednotnou řeč rozkvetlé lásky beze slov, v níž je obsaženo celé spektrum rozmanitých barev – vnímání, soucit, respekt, úcta a souznění zvuků přírody, tónů hrajících v opojných – citem viditelných barvách. Spočiň šťasten v náruči zrajících klasů a hojnosti rodného kousku Země ve znovuobjevené jednoduchosti Bytí. Jste jeden druhému oporou a rostete stále výš, tam kde oko světa již nedohlédne. Tvůj jasnozřivý pohled vidí i neviditelné svým prodlouženým lanem utkaným ze zlatých nitek rozvinutého poupěte. Během procesu růstu se objevují nejisté stavy, kdy se houpeš jako na houpačce – nahoře a opět dole, někdy i stav absolutní disharmonie. Nezoufej. Prvním krůčkům v dětství také předcházely pády a nakonec se spojily v harmonickou chůzi a jsou součástí stálé proměny v divokou, nadšenou jízdu životem. Poprvé, kdy se nadechneš uvědomělým dechem zrození do skutečného ryzího života a vstoupíš na okamžik do stavu Božího království, přijde opět pád a stáváš se vlnou běsnící napovrchu se záblesky zklidnění. To se pootevřely dveře, abys věděl, že Tvůj směr je správný. Dokud je velitelem ledová hora mysli, nikdy nenajdeš a nepocítíš klid, spokojenost a vzlet sokola nad skalnaté výběžky. Proto kráčej za hlasem domova co možná nejčastěji, abys cestičku k němu vytvořil ze světla vibrací toužebného, radostného návratu a pospojoval krůčky ve spojitý dech osvobození. Král chrámu se rozhodl zbořit všechny zábrany, jež stíní světlu. Otevírá všechna okna, aby do hnilobné nádoby – fyzického těla proudil nový vzduch a vše uvnitř osvítilo světlo Poznání. Odevzdal jsi svůj chrám očistnému působení vody, přitékající z nejhlubších a nejskrytějších pramenů hor a vnímáš zrakem orla, jehož vědomý pohled vnáší svým svobodným letem do údolí lidského utrpení nový dech svobody. Nenech se vtáhnout povrchností nabídek na cestu přes kalné vody převozníkem za světlem. Hledej opravdovost a vnímej tlukoucím živým chrámem a uzrálou perlou jednotného zraku, kdo žije to, o čem hovoří. Ostatní jsou mrtvé masky, které Tě svojí nezralostí s nálepkou burcující zvědavost smyslů vtahují opět do karnevalu stále se opakujícího kola života v chudobě a utrpení. Nepůjčuj si vědomosti, které nasazují masky, žij skrze život sám tváří v tvář Pravdě a objevíš skutečnou bezbřehou blaženost. Je pro všechny, stojí přímo před Tebou a čeká až jí řekneš „Ano“ – vejdi do mého života. Prožitá Pravda plynoucích slov z Tvých úst rozkvétá v životě jako růže bez trnů. Duhový most postavený ze světla je moudrou navigací k opravdovým krokům do světa Rozkvětu. Všechny květy upírají zrak ke všem osvíceným Sluncem, kteří vystoupili ze tmy na Světlo boží – jako ke stromu vyrostlému do nebes. Svojí inspirací a opravdovou žijící vnitřní krásou směřují k dalšímu vývoji a dotýkají se dálných světů hvězd. Vydechni staré, zatrpklé jablko a ponoř se ve svých představách do duše Boha, kde najdeš klid. Jen v objetí čisté lásky může růže i lidské poupě rovně vyrůst a plně rozvinout lístky jako křídla v květ Boží krásy – spojit a vyvažovat let na Nebi se životem na Zemi. Každá chvíle je vzácný okamžik pro oslavu darované a znovunalezené krásy života. Vyzývá Tě ke vstupu do Ráje a Božího království, které znáš, jen jsi ho ztratil z dohledu. Tichá řeč přírody mluví k Tobě rozmanitostí podob a ve své jednoduchosti, kráse, projevené něze pohladí duši i všechny smysly. Hravostí všech odstínů barev Tě vyzývá k opravdové hře života, abys vyzrál v půvabnou čistou bytost, plynoucí životem jako průzračný horský pramen vody – v němž je obsažena veškerá informační moudrost lidstva. Předej světu čisté bílé květy přirozenosti a soucitu srdce vepsané do tepla propojených lidských dlaní. Čím více se přiblížíš esenci Boha v sobě, voníš opojně jako právě rozvinutý květ. Nabádáš svojí pronikavou vůní ke květenství poupata toužící jít za světlem Slunce své duše. Oblékni si půvabný bílý plášť čistoty, který jsi již kdysi nosil a odhal skrze tělo svoji zářivou duši. Nechej jemným vánkem osušit slzy zapomění a temných dnů. Tvář zahalená do světla prozáří oči, jež svítí jako drahokamy v odrazu slunečních paprsků modré oblohy. Jakmile se střetne pohled očí bytostí protkaného nitkami jisker všech hvězd, rozzáří oblohu vnitřního slunce. Jeho zář soucitu je vidět na hladině vody jako zrcadla světa. Není již nárazem, zábleskem či zrcadlením pohledu ega. Hluboký zrak Tě láká svojí upřímností, průzračností, kouzlem, nevinností, něhou, láskou, objetím, pochopením, pohlazením. Je inspirující, vábivý a navádějící učinit krok k pouti osvícené energií duhy k přechodu přes most k lehkosti radostného života. Máš touhu se smát, opravdově žít, tak pojď a staň se naplněnou číší a spirituální potravou pro ostatní žíznící. Přijmi svoji vnitřní sílu v rozpuku jara. Pojď plynout a nejít proti větru, vzlétnout odhodlaně a s nadšením – procitnout, uvidět a přijmout pozemský život povznesený nad stíny světa. Otevřelo se Nebe jako plně rozvinutá koruna stromu. Zrodila se nová hvězda světelného světa na obloze Tvého srdce, která spojí všechny protiklady světa. Kristovská energie prostoupila celou lidskou bytost sluncem Jednoty a zrodila pozemského Anděla soucitného srdce, který Ti jde naproti a možná jsi se jím již stal. Upři zrak perly uprostřed očí na zvon radosti a pohlaď ho svým upřímným úsměvem. Nechej se unášet jeho ozvěnou ve spektru všech barevných tónů navěky.

Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova