ROZSVIŤ S NÁMI TYGŘÍ DŮM NA SUMATŘE

Tygří dům (environ. škola) bude výchovně vzdělávacím střediskem a informačním centrem na ochranu kriticky ohrožených tygrů sumaterských a pralesů na Sumatře. Potřebujeme solární zařízení na jeho chod.

Jmenuji se Milan Jeglík a jsem předsedou české neziskovky Spolek Prales dětem, která se zabývá od roku 2009 na Sumatře ochranou deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat s nadčasovým projektem Green Life. Tvoříme soukromou pralesní rezervaci na ochranu tygrů a orangutanů, vzděláváme děti i dospělé, vedeme a financujeme proti-pytláckou hlídku. Náš tým se na Sumatře skládá z 6ti lidí a od ledna 2016 pro nás bude pracovat 10 členů proti-pytlácké hlídky. V ČR nám pomáhají stovky a dnes již možná tisíce lidí…

V současné době máme velice významný úkol, kterým je dokončení výstavby první environmentální školy s názvem Tygří dům, který bude sloužit výchově a vzdělávání místních dětí i dospělých ve vztahu k pralesům, zvířatům, vodě, stromům a divoké přírodě obecně. Již nyní máme nahlášeno více než 30 dětí z vesnice Batu Katak, u které se Tygří dům staví, a bude dokončen do konce roku 2015. Cílem projektu je ochrana tygrů sumaterských a vytvoření vztahu mezi člověkem a divokými zvířaty, které potřebují naši maximální pomoc a nikoli strach. K tomu však Tygří dům potřebuje světlo, tedy elektřinu, která bude napájet nejenom osvětlení, ale také techniku šířící osvětu. Vzhledem k faktu, že je indonéská elektřina velice nestabilní a nespolehlivá, tak Tygří dům potřebuje být energeticky nezávislý, tedy potřebujeme získat SOLÁRNÍ ZAŘÍZENÍ pro rozsvícení environmentální školy.

140.000 Kč je hodnota, která je nutná pro zakoupení celého solárního systému, včetně dopravy a instalace. Bude-li nasbíraná suma vyšší, tak bude využita na vybavení Tygřího domu, včetně vzdělávacích materiálů pro 30 přihlášených dětí, které čekají na jeho otevření. Stavba Tygřího domu bude dokončena do konce roku 2015 a pak je zapotřebí zavést solární nezávislou elektřinu.

děkuji, Milan Jeglík
www.pralesdetem.cz

http://www.nakopni.me/projekty/verejne-projekty/rozsvit-s-nami-tygri-dum-na-sumatre