Roman Zahrádka: ZÁZRAČNÝ BALZÁM NA DUŠI SI MUSÍME UVAŘIT SAMI
Mnozí hledáme klid a balzám na duši. Utíkáme před hektickým světem a nechceme už nic slyšet o válkách v zahraničí, korupci a rozkrádání, ani o rozprodeji našeho národního bohatství či stále mohutnější vlně imigrantů mířící k nám do Evropy. Chceme žít svůj svět, který si představujeme v míru, vzájemném respektu, porozumění a lásce.

Taková je realita současného rozbouřeného světa, jehož energie se daly do pohybu a někteří z nás se v nich neumí orientovat. Mají zato, že ve vnějším světě zabloudili a přitom bloudí sami v sobě. Podle toho také ten vnější svět vypadá, protože nám nastavuje až neuvěřitelně přesně zrcadlo, v němž vidíme sami sebe. A to nás některé až děsí a neumíme s tím žít.

Jak z toho ven? Jednoduše. Přestaňme živit negativní energie, které k nám plynou z většiny mainstreamových médií, nedávejme prostor hlasům, jež nabádají k nesnášenlivosti, otevřenému boji či k soutěžení, zejména na pracovištích. Tohle vše nás neuvěřitelně vyčerpává a tato temná energie pak houstne a proměňuje se v novou, nechtěnou realitu. Ze všeho nejprve si uvědomme, jaký život chceme žít, jaký svět tu chceme zanechat svým dětem a podle toho konejme. Ale opravdově, už není čas na přetvářku. Čiňme nikoli pro výdělek, ale ve prospěch všech. Vložme do svých skutků energie lásky a míru, aby mohly zesílit a pohladit nás po duši jako onen vzpomínaný balzám, který má zázračnou moc nás uzdravit.

Roman Zahrádka, šéfredaktor časopisu
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk