Od Senekových listů, Plútarchových esejí a prací středověkých i novějších filosofů se táhne linie úvah na téma „dobrý život“. Obvykle se jím rozumí spravedlivý život v rámci určité komunity a při respektování nějakých vyšších principů. Jídla, pití a peněz by měl být dostatek, ale ne nadbytek. Z hlediska naší doby je podstatné, že jedním z rysů dobrého života je přemítání, tedy takový proces, kdy nasloucháte informacím, které přicházejí z nitra člověka.