RADIOSTEZIE, NEBOLI NAUKA O VLIVU ZEMSKÝCH, ASTRÁLNÍCH A NAD-ASTRÁLNÍCH ZÓN NA ŽIVOT ČLOVĚKA.
Primitivní si žádá důkazů, ba dokonce přemrštěne skeptické též, jak víme z nonozákonního příběhu u setkání Ježíše a Tomáše apoštola v příběhu dvojího zjevení údajně zmrtvých vstalého mistra v Jeruzalémě. Protože drtivá většina mystických a magických prožitků byla odkázána technokratickou civilizací naší novo- římské řše  do oblasti snů, halucinací a pouhých subjektivních vidin, je jen malá oblast doteku či prolínání jemněhmotných a hrubohmotných jevů, kde se jaksi odděluje náboženské a filosofické přemítání od skepse ateistického věřícího ku oboustrannému prospěchu všech navzájem již trvale odcizených stran. Příčiny celosvětového neporozumnění je možné nejlépe prozřít studiem starovédské nauky o období věku kalijugy, v němž právě žijeme.
Kde se tedy stýkají proudy všech náboženství a materialismů či nicotismů, tak aby byl všeobecný zájem na rozvoji nějaké tajné vědy podporována a zachován?
Ano, jednoznačně tam, kde jde každému o zdraví, prosperitu, úspěšnost, přežití jeho rodové linie, kultury a civilizace, prodloužení věku, zlepšení života nebo bohužel o nabytí nadlidské moci.
Jsou to v zásadě tři starobylá odvětví praktické mystiky a magie.
Astromantie, či-li zření do věcí budoucích, kde velkým mistrem byl Nostradamus.
Hermetická medicína, která přežívá v čínské tradiční léčbě, indické ájurvédě, indiánském kultu ayahuasky a tranzových bylin, či pozůstatcích evropského a jiného léčitelství.
Telestezie, neboli vyhedávání vhodných míst k životu či řešení nevhodných míst pro život s ohledem na běžné lidské potřeby nebo dokonce zasvěcovací úkoly, jako tomu bylo při stavbě pyramid, Šalomounova chrámu v Jeruzalémě, menhirových svatyň, bráhmanských a jiných chrámů, synagog, katedrál a dalších svatyň všech časů, záměrů, temných nebo zářivých či nad to se povznášejících účelů a spojení s jinými inteligencemi velevesmíru. Zářným, vzácně dochovaným příběhem je menhir z Beth elu, na němž usnul biblický Jakob a spatřil bytosti sestupující odkudsi z jiného vesmíru a vystupující do nadzemských sfér, či-li otevřela se mu brána skrze mnoho jiných rozměrů či jinak vyjádřených jsoucen.
Takové dílo je však hodno velkého účinu, zasvěcení a příprav všelikých. Ostatně, Jákob jen opravil to,co již bylo kdysi dávno opuštěno.

 

Zdroj: emailem

 

Kategorie:

Články, Ostatní