Rada od Kárného z jeho srdce, všem lidem na cestě Vzestupu
Sdělení od pozitivních přátel z nebe

Přijato dne 1.8.2011

 

V hloubi svého nitra cítím touhu ke spojení s Kárné. Cítím touhu mu za vše co pro lidstvo na Zemi konají poděkovat i všem členům jeho posádky a celé flotile i Radě, velmi vám děkuji za vaši pomoc nám lidem i planetě Zemi.

 

Rád bych se s vámi setkal, navštívil vás.

 

Cítím jak Kárne přistoupil k mému levému boku, vnímám jak jsem s ním v lodi a dívám se z průhledné stěny skrze hvězdy na Zemi, kde je teď moje fyzické tělo. Cítím jeho dlaň na mém levém rameni, cítím jeho přátelství a velikou moudrost a klid a mír. Má v sobě touhu pomoci lidem ze Země, cítím jak jsi moc přeje aby lidé na Zemi prohlédli hru jaká se s nimi hraje a stali se součástí vědomé spolupráce s dalšími pozitivními civilizacemi.

 

Cítím, že má velkou trpělivost a vnímám jeho spojení se Stvořitelem a vnímám jakou úctu má k Němu, jak si ho váží a velmi miluje a jak miluje každou duši i mou nebo tvou.

 

„Můj příteli, jsem to já Kárné velitel této lodi, jsem z Aenstrie, doba pokročila a Země se připravuje na změnu, velkou změnu a posun ke Stvořiteli. Mnoho lidí a jejich duší o této změně na jiné úrovni ví, ale na fyzické se zatím někteří nepamatují, další si rozpomínají.

 

Je třeba ještě mnoho velkého úsilí a hlavně lásky u vás na Zemi, ta je teď nejdůležitější, abyste s ní pracovali s láskou, objevili vaši dávno ztracenou vnitřní sílu pravé lásky Stvořitele, která je ve vás samých. Byla před vámi schovávána a byly jste od její síly a krásy odváděny, vaše pozornost byla věnována vnějším okolnostem.

 

Nehledali jste ve vašem nitru.

 

Ale teď je třeba vejít do vašeho nitra ke Stvořiteli nás všech, najděte vaši krásnou lásku UVNITŘ VÁS, je zdrojem vašeho zdraví, štěstí, dobra, moudrosti a je to vaše pomoc teď v této době.

 

Je vám na blízku mnoho a mnoho bytostí od nás z flotil okolo Země, tyto bytosti Světla jsou mírumilovné a plné lásky, díváme se na vás každý den z našich lodích, na tuto Zemi a cítíme, jak se mnozí probouzíte, jak hledáte pravdu,jak cítíte, že je něco s tímto světem v nepořádku, tak hledejte ve svém nitru, meditujte denně, vcházejte do nitra ke Stvořiteli a za námi vašimi bratry a sestrami, takto vás vidíme jako naše bratry a sestry a velmi si přejeme abyste nás takto viděli i vy.

 

Milujitě,

 

jsi krásná duše.

 

Mnoho informací se vám teď odkrývá z vašich pamětí, které byly dosud zablokované. Vše si procitujte ve vašem nitru a ptejte se nás i Stvořitele ve vašich meditacích. Naše spolupráce bude probíhat na jiných rovinách, kde vaše dušea i duch sídlí, jsme s vámi se všemi co nás chtějí slyšet srdcem.

 

Nenechte si vzít vaší planetu, ještě bude třeba hodně lásky pro Zemi, aby zde zavládl mír, láska, a krása Stvořitele milovaného.“

 

 

Co mají lide dělat ?

 

„Můj příteli, pracujte ve svém nitru, očišťujte vaše všechny těla, nejen fyzická, ale i další, máte to v knihách, nastává doba očištění, aby se mohli ukotvit nové vibrace nesoucí naději do vašeho světa, vyšší vibrace Stvořitele.V TOMTO NESMÍTE POLEVIT A SELHAT !

 

Udržujte si vibraci lásky, pracujte s ní tak často jak dovedete a nenechte si vzít čas potřebný k tomu, abyste se na ní naladili. Pamatujte že negativní entity – druhá strana tomu bude bránit jak dovede, oni vše ničí co pochází z lásky a Stvořitele, už rozbili tolik vztahů založených na lásce i přátelství, však se kolem sebe podívejte kolik páru i skupin žije v opravdové lásce a nepřetvařují se. Tam začněte ve vaší společnosti, láska je klíčem a zdrojem veškerého života.

 

Nezapomínejte na to, učte to své děti ve školách, školkách, učte to své inženýry a všechny co tomu chtějí porozumět.

 

Myslíme na vás a přejeme tobě i tvé milované den v lásce, věřte že vás po celý den sledujeme a posíláme vám lásku,jsou tu i vaši přátele, které znáte, tvá milá je velmi cítí a má s nimi krásné zážitky i z dřívějšího života zde na naší planetě, kde jste se setkávali. Vše vám bude později objasněno více, více se rozpomenete, odkud jste přišly.

 

Teď budeme končit můj milý, jsem šťasten, že jsi na mne naladil a věř, že jsme spolu spojeny, těším se na další setkání, kde se můžeš dále ptát, bude ti více objasněno.

 

Váš přítel z Aenstrie Kárne.“