PROSTOR PRO KOLEKTIVNÍ TVOŘENÍ. ČISTÝ ZÁMĚR.
Závoje v říjnu velmi řídnou. Gatekeepers snímají obraz platformy nových možností každý den. Miluji kolektivní průzkum a testovat nové. Vše je tak jiné. Tato fáze Vzestupu je opravdu něco velkolepého. Nejbližší plán: měli bychom usnadňovat život a změny, držet krok s frekvencemi, začít tvořit nové. Tento jev se také týká vztahů, kariéry, kreativity, robotického zaměstnání. Osobní realita už není závislá na vůli druhých či zkušenostech jiných lidí, jak jsme tomu byli často v minulosti učeni.
Vše se mění v touhu spoluvytvářet zkušenosti, které jsou neznámé. Obvyklá otázka zní: Tak, jak to uděláme? Pravděpodobně nejsem sama, kdo se ptá a má tyto pocity, ale je jasné, že nás zvýšené vibrace nutí vytvářet nové obchodní příležitosti, nové služby, nové podniky, které odpovídají tomu, čím se stáváme. Tyto výtvory vychází z čistého srdce pro nejvyšší blaho všech a nejsou jako podnikatelský plán A nebo jako plán pětiletky.

 

I prodejci starého paradigma se nachází v novém, ale nemají žádný soubor dovedností, jak postupovat kupředu, jak používat nové nástroje. Snaží se prodávat kalamáře ve světě, který se stěhuje do telepatie. Co s nimi? Jednoduše se musí přeškolit pro podporu nového programu. Mějme prosím velký soucit a velké pochopení pro nižší hladiny. Každý ode mě dostane pořádnou dávku bezpodmínečné Lásky, která rozpouští všechny nesmysly a věřte, že to funguje.
Ti, kteří mají integrovanou vyšší úroveň Světla jsou bez zájmu o cokoliv, co vypadá jako staré paradigma. Nás nezajímá šíření strachu a drama, pojďte si s námi raději hrát. Vibrace přitahují vibrace. Pravost přitahuje pravost. Co říkáme, to děláme. Vše už je tak průzračné, průhledné. Transparentnosti je dosaženo, když my sami jsme zcela transparentní.
Poprvé po tisících letech zažíváme něco jiného než polaritu. Není to velký důvod zaměřit se více na smysl pro humor na společné cestě do Jednoty? Musíme se naučit rozlišovat a rozpoznávat, co je nové, co jsou staré konstrukce a rozloučit se s režimem dualitního myšlení – dobré / špatné. Akceptujeme pestrost, různorodost a všechno jaké to je; nesoudíme, nehodnotíme, sami si vybíráme jen zážitky, které s námi rezonují – to je Jednota. Základem Jednoty je NEUTRALITA.
Cvičení intuitivních svalů. Mé Vyšší Já je mínění, že mám sdílet něco o telepatii. Při mluveném a psaném slovu dochází často k nedorozumění, nepochopení, domněnkám a nepřesnostem v závislosti na systému přesvědčení odesílatele / příjemce. Slova jsou ve srovnání s telepatií ubohý způsob. Telepatie je transmise myšlenek, emocí nebo obrazů, přenos je 100% screenshot – snímání v minulosti, současnosti, budoucnosti, kdekoliv, kdykoliv, umožňuje vidět a rozlišovat. Nejtěžší forma pro učení je telepatie z člověka na člověka.
Sbor jasnovidců nepomůže nikomu. Nejsme v Atlantidě. Nesoudím nic, ale jsou to aktivity ze strachu z vlastního Já. Zde je ctěna Posvátnost vlastního Srdce. Sdílí se věci z Druhé Strany, pracujeme s vlastním Vyšším Já, Vyšší Světelnou Inteligencí Zdroje. Intel budoucnosti se downloaduje z vyšších hladin Lásky a tato cesta je přístupná pro každého. Každému se v pravý čas a postupně otevírají tyto schopnosti, jak se spojuje třetí oko se srdcem a prohlubuje Láska.
Fotony proplachují každou naší buňku. Na každého, kdo říká: „ Dostaňte mě sakra odsud “, čeká hodně práce. Ano, vím že je to náročné, Země se nachází v nejužší části přesýpacích hodin, proto musíme důkladně vyčistit skříně ( doslova idiom „ kostlivec ve skříni “ ) a začít žít v harmonii.
Jedna milovaná žena – Strážce 5D Brány a má nejlepší přítelkyně viděla minulý týden přechod přes časový uzel – den před pádem Atlantidy. Nezávisle na tuto informaci jsem měla zážitek – překročili jsme časový uzel – poslední noc, kterou milovaný Ježíš bez pochybností v naší budoucnost pobýval v Getsemanské Zahradě. Posun do vyšších dimenzionálních úrovní Lásky tak byl v obou časových osách zastaven. Už žádné zavírání vyšších portálů! Existují cykly v cyklech, čas se pohybuje vertikálně, horizontálně. Ale to jen tak, je kvantum zpráv, které nejsou sdíleny, stejně jako mnoho zpráv je osobních. Mám obrovskou radost, že naše společná mise je úspěšná.
Mým záměrem je sdílet komunitu s podobně smýšlejícími lidmi, tvořit pro nejvyšší dobro všech zúčastněných v souladu s přírodními, vesmírnými zákony, právem na hojnost a důstojný život společně s našimi galaktickými přáteli. Čím více probuzených, tím vyšší příležitost pro ukotvení této časové osy.
Jsem vděčná za podstoupení zážitku neuvěřitelných lekcí Lásky na Zemi. Jak jsme se ponořili hlouběji v Procesu Nanebevzetí, Světelné Bytosti zazipovaly prostor, kde bydlím. Dívala jsem se na trajektorii budoucnosti do konce roku přes energie, které stimuluje Galaktický Střed. Nejlepší Vánoce vůbec? Nejméně cenný dárek: hodinky.
Máme před sebou 3 měsíce v lineárním čase. Proč neudělat za 3 měsíce něco, co by jinak trvalo 3 generace? Všichni můžeme držet prostor pro manifestaci něčeho krásného, tvořit krásné okolnosti a zažívat vysoké úrovně Lásky a Světla na neviditelném schodišti Vzestupu. Prosím dívejte se na Vzestup jako na dobrou věc. Požehnání všem, kteří slouží Nové Zemi. Držím vás v srdci.
V Lásce, Světle a Službě
Lenka
Jsem vděčná, že mohu poskytovat 365 dní v roce velký obsah informací v tomto Závazku. Je to vkládání úsilí, investice a podpora pro uzdravení mých spoluobčanů po celou dobu procesu Přechodu, dokud se každý nedostane plně do Jednoty. Mám radost z nadšení, každého děkuji, oslovení milovaná Lásko, sdílení informací, ale věřím, že o Vzestup má zájem mnohem více lidí. Je zde jen pár stálých lidí, kteří informace šíří. Budu vděčná za energetickou výměnu v podobě finančních darů, aby tyto stránky mohly existovat, jinak má práce ztrácí význam a budu muset pracovat jen s těmi, kteří chtějí investovat do rozšíření Vědomí, tam by měla směřovat pozornost každého. Struktura starého systému ještě nebyla úplně stržena a nový zatím neexistuje. Nejsme tam ještě.
Lenka Sykorova
Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.