Prosba MATKY ke svým dětem

Mé nejdražší děti,

celý Svět, celé Stvoření zbožně nadechuje Vůli NEJVYŠŠÍHO. Má Láska, Láska Prvotní Matky, zalévá Stvoření – Boží Vůlí a Požehnáním. ON – NEJVYŠŠÍ připravuje lidstvo na příchod Nového Věku.

Můj synáčku, Svět – lidstvo se přibližuje Velkému Rozhodnutí. Je potřeba, aby oddaní a milující na světě se připojili k Mé Práci – Přeměně temnoty srdcí a celého lidstva. Připojte se svou meditací k Daršanům na vzdálenost. Přijďte duchovně ke Mně, staňte se součástí Božího Vědomí a v tomto spojení se odevzdávejte Božímu Dílu – býti prostředníkem Světla Transformace a produchovnění lidstva i Stvoření. Otevřete se Božímu Proudu Milostí, které skrze vaši čistou bytost vyčistí Vědomí Země – kolektivní Vědomí lidstva a propojí vás s laskavou Matkou Zemí – vaší Ochranou Bohyní existence života na Planetě.

Mé děti, vaše Země, lidstvo a systémy moci potřebují trvalý příliv očistné energie, která zabrání hrozící katastrofě. Jen Boží LÁSKA a čisté volání lidských duchů mění Zemi – vaší kolébku lidstva. Svět se nezmění beze změny srdcí člověka. Odevzdávejte se Boží Milosti, proste vroucně za své bližní, rodiny i společenství všech států. Celý Svět je Jedna rodina – jste děti Jediného BOHA. Všichni jste spojeni s osudy lidstva, Světa i jeho Očistou. Nikdo již nesmí zůstat bokem – kolektivní Vědomí se musí radikálně pročistit. Stačí tak málo – vědomě volat k PÁNU s prosbou o odpuštění a přijmout své místo v kolektivním volání srdcí k Srdci JEDINÉHO.

JÁ, Matka Veškerenstva v roli Ochránkyně lidstva i Stvoření, přijmu všechny volající srdce a jejich proud Lásky směřuji do míst temnoty.

Mé děti, vše máte ve vlastních rukou, vaše volající srdce splývají s Nejvyšším SRDCEM. Není větší Síly a Moci než JEHO LÁSKA. LÁSKA je trvalým, očistným proudem tryskajícím do Stvoření. Žehnám vám, mé děti, na zářivé Cestě do Nového Věku.

Slovo vnitřně přijato 2.6.2010 po meditačním odpoledním spojení s  Božskou Matkou. Poselství předcházely vnitřní pokyny při ranní meditaci.

J.M. – R.