PROROCTVÍ K ČESKÉMU NÁRODU
Ničemu, co je zde psáno, nemusíte věřit.

Slyšeli jste jistě různá proroctví o českém národě. Některá hovoří o tom, že Čechy jsou takovou kolébkou, v níž se má něco významného narodit. A vskutku: Čechy jsou místem, kde se má zrodit, kde má započít nový, zlatý věk. V tom jsou dávná proroctví pravdivá.

Budete také svědky mnohých událostí ve světě. V různých částech světa se budou dít dramatické věci, které vás budou ohromovat, možná děsit, možná budou útočit na vaše city, na váš rozum a vaši představivost. Nemusíte se jich však bát, nedotknou se vás. Budete jako oko uragánu, okolo něhož budou řádit vichry, vy však budete v bezpečí, uprostřed víru neuvěřitelných událostí všude kolem vás. Svými skutky jste se nedopustili ničeho špatného, ale ani nevykonali nic dobrého, takže vás zlo i dobro minou. Zlo se vám vyhne, ale ani v dobrých věcech neuspějete. Protože jste nečinili ani dobro ani zlo, zůstanete mimo dění. Učiním vás svědky svých zázraků a božské moci. Budete pozorovat, jak se celý svět mění a hroutí před vašimi zraky.

Až toto vše skončí, nebudou už hranice států hrát roli, a národnost bude mít jiný význam. Tím skončí i vývoj a osud Čechů, který od té doby bude jednotný s vývojem světa. To je proroctví k Čechům a s tím i končí.

Autor Ladislav Zelinka