Bude moslim počúvať kresťana? Prejav p. Petra Piťhy, probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě Je už zriedkavosťou počuť tak myšlienkovo hlboký a kultivovaný prejav. Asi práve preto ho české médiá ignorovali … Taký prejav by sa mal vytesať do kameňa.