Projekt CENTRA VĚDOMÉ SPOLUPRÁCE
Krásný den,

srdečně vás zvu k utvoření společného projektu „CENTRA VĚDOMÉ SPOLUPRÁCE“ v rámci festivalu Alchymistické Litoměřice, který se uskuteční 12.-15. května v Domě kultury Litoměřice. Záměrem či vizí tohoto projektu je vědomá spolupráce mezi lidmi, kteří svými tvůrčími schopnostmi otevírají ostatním možnosti seberozvoje a sebevzdělání. Což znamená, že vybraná centra a pozvaní zástupci  ze severu Čech a okolí dostanou prostor pro vlastní prezentaci v rámci festivalu. Tento prostor bude především otevřen ke  vzájemnému poznání, informování, představení, sdílení kontaktů a posilování vztahů v rámci regionu. Budeme se věnovat následujícím tématům: spolupráce, vzájemná inspirace, tvoření, podpora, sdílení. Prostor pro tento společný čas bude v neděli, poslední den festivalu.

Pokud máte zájem mít na festivalu prezentační místo v hlavním sále, kde by bylo možné provádět veřejně léčení či poradenství, je možné se přihlásit za příspěvek 500Kč / neděli. Bližší informace budou sděleny vážným zájemcům.

Právě neděle 15. 5. 2016 bude zasvěcena KORUNĚ. Ta představuje naši budoucnost, naše sny a vize. Staňme se člověkem – tvůrcem, který vědomě přetváří svůj život ke všeobecnému blahu, vnitřní spokojenosti, naplnění a štěstí. Podívejme se na budoucnost novýma očima a začněme ji tvořit naší přítomností.

Pokud vás výše uvedené téma jakýmkoli způsobem oslovuje a rádi byste se v rámci festivalu představili, velmi ráda uvítám zpětnou vazbu, popřípadě vaše návrhy, představy, vhledy…
Výsledek naší spolupráce bych ráda promítla do nedělního programu ALLFESTU.
Těším se na setkání. Petra
Petra Poupětová

http://2016.allfestival.cz/