Proč meditovat
Meditace je pro žáka na jeho duchovní cestě tím nejpodstatnějším. Otevírá okno mysli, jímž vchází světlo z vyšších duchovních částí našeho bytí do vědomí. Meditace zahrnuje vnitřní klid a kontrolu nad myslí, jež se za běžných podmínek neklidně toulá. A bez meditace Pravda nemůže být pochopena. Meditace a modlitba jsou nejbezpečnější a nejlepší cestou pro dosažení vnitřního osvícení. Pouze jejím prostřednictvím může žák vstoupit do stavu bezpečného klidu. Mysl se tak stane jakýmsi čirým nezčeřeným povrchem jezera, který jako zrcadlo odráží paprsky světla a pravdy přicházející z nebesNedostatek či ztráta vnímání jednoty s Bohem je příčinou mnoha nemocí a obnovení tohoto spojení s Vyšší Boží bytostí je obrovskou léčivou silou.

Pro pochopení a poznání Boha uvnitř nás je zapotřebí jednoduše spočívat v klidu. Být v klidu znamená uklidnit tělo i mysl – obrátit se hluboko do svého nitra a tiše volat pozornost Boha, žádat o zaznění jeho Hlasu,o „dotek“ jeho boží Přítomnosti. Ta se většinou manifestuje jako nepopsatelné Bílé světlo. Pro dosažení trvalé, nepřetržité jednoty s touto Přítomností je zapotřebí neustále praxe nalaďování se na naši Prapodstatu, ze které  vše povstalo a vzniklo. Poznávat své Boží Já znamená být v klidu a naslouchat nejhlubším zákoutím svého nitra. Při takovém naslouchání se rozvíjí intuice -jasnovědění,jasnocítění,jasno-vidění a jasnoslyšení. Tyto schopnosti ovšem nesmí být používány pro okultní účely,nýbrž pouze pro duchovní vnímání.

Earlyne Chaney

Zdroj: http://www.novoucestou.cz/?p=2420