aneb MSH „ALLATRA“ О CTI, SVOBODĚ A LIDSKÝCH PRÁVECH