PŘIPOJTE SE PROTI UZNÁNÍ CELOROŠTOVÝCH PODLAH V CHOVECH PRASAT!

NEDOVOLME, ABY SE NEJHORŠÍ STALO NEJLEPŠÍM!

PŘIPOJTE SE PROTI UZNÁNÍ CELOROŠTOVÝCH PODLAH V CHOVECH PRASAT!
prasa_foto

Vážení přátelé,

právě se projednává evropské doporučení, které definuje „nejlepší dostupnou technologii“ pro velkochovy prasat.

Objevilo se ale nebezpečí, že pro prasata nevhodné celoroštové podlahy budou v tomto dokumentu uznány jako „nejlepší dostupná technologie“!

Máme jen pár týdnů na to, abychom opět odvrátili obrovský krok  zpět v ochraně prasat – prosím pomozte teď hned.

Producenti prasat úspěšně usilují o zařazení celoroštových podlah do tohoto dokumentu – a my máme jen pár týdnů na to je zastavit. Nejhorší nemůže být “nejlepší”.

Tyto podlahy nejsou slučitelné s dobrou životní pohodou zvířat. Navíc, evropská směrnice, platná od roku 2003, požaduje, aby prasata měla k dispozici materiály, jako je např. sláma nebo seno, v nichž mohou rýt a žvýkat je, pohodlně odpočívat a stavět si z nich hnízdo před porodem selat.
Celoroštové podlahy ovšem použití slámy a podobných materiálů vylučují!

Děkujeme Vám za podporu a šíření!

Společnost pro zvířata – ZO ČSOP (Society for Animals)
Dům ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4, ČR

E-mail: pomahame@spolecnostprozvirata.cz
Internetové stránky Společnosti pro zvířata – ZO ČSOP
Tel: +420 222 511 494

č. účtu: 158182860/0300
Chci podpořit Společnost pro zvířata!