PRINCIP OSVÍCENÍ
PRINCIP SOUVISEJÍCÍ S OSVÍCENÍM * skryté vědomí

OSVÍCENÍ pochází zevnitř.

Když jsme pozorní vlastní cestě, můžeme v sobě nalézt oblast skrytého vědomí, které nemá nic společného s nevědomými složkami bytí. Ve skrytém vědomí se nachází aktivované složky (soubory), čekají, až si jich všimneme. Toto lze vždy, když utišíme mysl a ponoříme se do nitra bytí.

Většina lidí má strach setrvávat v klidu delší dobu, mají obavy, že by tam zabředli, zapomněli, ztratili něco z vnějšího světa: přinejmenším čas a kontrolu. Vůbec si přitom neuvědomují daleko větší ztráty na zdraví, životě, úspěchu, prosperity, když se nevěnují svému nitru.

PRINCIP OSVÍCENÍ SDĚLUJE: chceme-li předejít ztrátě, je nutností ubrat na síle honby za dostatkem.

Jednou jsem se ptala Boha: „Bože, nevím, co si přát. Poraď mi.“ Hlas odpověděl: „ Všechno máš“. Dobrá tedy: „Prosím nauč mne používat a užívat toho, co mám.“

Deprese vznikají z přebytku, ne z nedostatku. Fyzické potíže vznikají následkem energetické nerovnováhy. Lidé obecně mají energie nadbytek, protože většina lidí nepracuje fyzicky nebo se nevěnuje aktivně sportu.

Uvědomujeme-li si, že už dostatek máme, teprve potom přichází bezstarostnost.

Oldřiška Kališová, 2017