PRINCIP DOSTATKU
Člověk žijící v materiální nouzi zpravidla žije v přebytku myšlenek a starostí, jak dojít k naplnění materiálních potřeb. To nemá nic společného s hojností. Člověk žijící v materiálním přebytku žije dosti často v nedostatku energie, protože jí plýtvá starostmi o to, jak přebytek zúročit. I jeho přebytek nemá nic společného s hojností.

HOJNOST + DOSTATEK znamená otevření se potenciálu hodnot a jejich zhmotnění. Člověk uvažující v dostatku velice dobře ví, že základním krokem k jeho naplnění potřeb a zúročení ve hmotě musí vést ke svobodě!

Jen svobodný člověk pozná, co je to pravá hojnost a je jedno, jestli bydlí sám nebo v rodině, v bytě nebo ve vile, zda jezdí ve Ferrari nebo MHD.

Svobodný člověk je bohatý jako život sám. Nezávislý na prostoru, kde se nachází a času. Je osvobozený od závislostí a lpění.

LIDÉ VIDÍ BOHATSTVÍ JAKO CÍL, NE JAKO CESTU.

Když je člověk soustředěný na vnější vjemy, nikdy nedojde vnitřního pocitu bohatství.

Jak můžeš srovnávat anglickou královnu a sebe? Myslíš si, že je bohatší než ty? Ať je tvá odpověď jakákoli, proč si to myslíš?

Co dávají peníze královně? Co dávají peníze tobě? Když odpovíš upřímně sám sobě na tuto otázku, budeš vědět pravdu o svém vztahu k penězům a bohatství.

Podnikni cestu do podvědomí, ponoř se do bohatého života uvnitř sebe. Prohloubí to vztah k sobě samému už jenom tím, že si dovolíš poznat svůj vnitřní svět.

CHCEŠ-LI ZAŽÍT HOJNOST A MÍT DOSTATEK, OTEVŘI SE LÁSCE.

Oldřiška Kališová, 2017