Přednáška Jeho Svatosti dalajlamy – v rámci 20. konference Forum 2000

Život a dílo Václava Havla, intelektuála, spisovatele, dramatika, politického vězně, obhájce lidských práv a prezidenta republiky je strhujícím příkladem převzetí osobní zodpovědnosti za stav věcí veřejných a stav světa jako celku. Zdá se však, že dnešní demokratické vlády v tomto směru čelí závažným problémům.

Světoví lídři se potýkají s nedostatkem vize, odvahy rozhodovat či převzít na sebe odpovědnost. Jsou současné demokratické systémy schopné generovat skutečné politické osobnosti? Je rostoucí autoritářství ve světě důsledkem slabosti demokracií? Kdo jsou lídři budoucnosti a kde jsou dnes osobnosti, jako byli Havel, Churchill nebo Mandela?
Téma pro letošní ročník – ODVAHA PŘEVZÍT ODPOVĚDNOST


Více na –
http://www.forum2000.cz/projekty/odvaha-prevzit-odpovednost

V rámci 20. konference Forum 2000 dorazí do ČR nejvyšší duchovní představitel Tibetu Jeho Svatost 14. dalajlama, který vystoupí ve středu 19. října v pražském Paláci Lucerna (Štěpánská 61) na přednášce s názvem “Sekulární etika”. Přednáška se uskuteční v angličtině a bude konsekutivně tlumočena do češtiny.

    MY JSME VELICE POCTĚNI, ŽE PRO VÁS MŮŽEME VEŘEJNOU PŘEDNÁŠKU JEHO SVATOSTI 14. DALAJLAMY PŘENÁŠET ŽIVĚ NA NAŠÍ INTERNETOVÉ TELEVIZI.

 PŘEDNÁŠKA začíná ve 13:00 hod.