Symbolické předání pracovních rukavic pro akci Ukliďme Česko 2015 ministrovi životního prostředí Richardovi Brabcovi a pozvání k úklidu.

www.uklidmecesko.cz