Pravidelné páteční promítání 17:30

Jako každý pátek budeme i tento na náměstí Republiky promítat film o zacházení se zvířaty při produkci masa, mléka, vajec a kožešin. Divákům a kolemjdoucím budeme rozdávat letáky propagující veganství a další informační materiály týkající se ochrany zvířat.

Pravidelné demonstrace tohoto typu jsou výbornou příležitostí nejen pro šíření osvěty ve společnosti, ale také pro vzájemné setkávání a udržování kontaktu mezi různými aktivisty v Praze. Budeme proto rádi, když se nás tam sejde co nejvíce. Můžete nám pomoci s přenášením věcí a stavbou stánku, rozdáváním letáků, diskuzí s kolemjdoucími, nebo se můžete třeba jen na chvilku zastavit a popovídat si.

Sraz k přípravě promítání je v 17:30 na náměstí Republiky u parkoviště u Obecního domu. Doba ukončení není pevně daná – záleží na naší výdrži a zájmu kolemjdoucích. Běžně končíme kolem deváté hodiny.

Těší se na vás
Honza Jelínek