PRAMEN ZNOVUZROZENÉ BLAŽENOSTI…
Zaměř svoji pozornost na ticho a klid ve své duši a dotkneš se Věčnosti. Jen na Tobě záleží jak hluboko vstoupíš a objevíš nepoznané. Tady neexistují žádné lekce “Jak na to?” Vše už tady je a vždy existovalo. Jen “ONO” objevit a rozpoznat. Uvolni svoje bolesti a oddej se okamžiku ticha. Ve chvíli, kdy nespěcháš a nepokládáš otázku “Jak?” to přijde samo k Tobě. Hluk touhy ztichne a objeví se prostor Prázdnoty. Nechtěj ji překrýt “brebentěním mysli”. Možná zjistíš, že i když jsi tam, kde jsi tak dlouho chtěl být a konečně jsi uvěřil, že vidíš za obzor chaosu, cítíš se nespokojený a něco Ti chybí. To jsi byl lapen k závislostem a lpění na tomto světě. Ve chvíli, kdy už nemůžeš jít dál pod tlakem životních břemen upadneš do absolutní odevzdanosti – právě jsi zjistill zdánlivé dno svých sil. Nenecháš se vyrušovat stále proudícími myšlenkami a nechceš nic vědět ani slyšet. To je ta chvíle, kdy jsi pasivní. Tehdy vnímáš Slunce nad obzorem, vše se děje samo a ty pro to neděláš vůbec nic, zcela nic. Tehdy ve Světle pochopení přichází Bůh – tiše a klidně. Když otevřeně a odevzdaně nasloucháš, provede Tě Božím královstvím Tvého srdce – komnatami, od nichž nosíš světelný klíč v sobě. Pokud si dovolíš tichu v nitru sebe otevřít prostor nového Bytí, zachytíš něco podobné explozi – jako když se zablýskne a Věčný pramen Poznání šíří z hlubin skrze Tebe poselství lidem. Vynášíš na svých rukou z nitra na povrch skutečné diamanty – “POHÁR NEKONEČNÉ HOJNOSTI”. Dělíš se o tyto dary s ostatními a jsi Požehnáním pro tento svět. Ve chvíli opojného Prázdna již nelpíš na tomto světě. Jsi Bohem a podstatné je, že jsi nahlédl a prožil ctnostný pocit – záchytný bod a stále jsi mu na stopě. Všechny komnaty Ti nemohou být otevřeny naráz. Osvobozující láska a skutečná touha srdce je tím světelným vibračním klíčem a mostem k nově objevujícím krásám Života. Možná znáš z vlastní zkušenosti, že člověk, žijící vedle Tebe je někdy jako nejvzdálenější cizinec. To zaslepenost Tvých očí nevidí svět v nebeských barvách. Utrpení a strach v srdci nemůže nalézt spojovací nit a nedovolí zcelit zdánlivě neslučitelné. Lékař v Tobě je Ti nablízku – odevzdej se mu, nechej vyléčit svoji nemocnou duši. Tolik toužíš opustit tíhu světa. Tak ji odlož právě v tuto chvíli a „Milost“ vstoupí do Tvého srdce. Zkoušej to znovu a znovu – nevzdávej se. Tvoje břemena se rozpustí v oslnivém světle Soucitu, které pocítíš jako teplo v místě „Znovuzrozené blaženosti Lásky“ . Opustíš iluze, vyjdeš z pomyslné temné jeskyně a sám uvidíš světlo Pravdy, kterou začneš svobodně žít. Pochodeň světelného Požehnání přichází právě teď k Tobě. Natáhni svoje ruce a vezmi si, co Ti již dávno náleží.

Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova