POSELSTVÍ OD MONTYHO – MONTAGUE KEEN A VERONIKA KEEN – 26. ČERVENCE 2015
Řešení problémů světa je ve vašich rukách. Mnohokrát jsem vás žádal, abyste si vzali zpět posvátnou energii, která teče ley liniemi.  Protože Kabala si tuto energii přivlastnila, byla schopna získat nad lidstvem kontrolu. |Napsali knihy, kterými jste žili a tím ovládli vaše mysli. Vytvořili PENÍZE a tak získali kontrolu nad každou zemí. Prostřednictvím peněz z vás udělali své OTROKY, pracující mnoho hodin denně, aby si mohli koupit potravu a zajistit  přístřeší.  Abyste si, až se vrátíte domů, sedli před vašeho vězeňského hlídače – jejich nejúspěšnější operaci KONTROLY MYSLI -, který vás udržuje ve stavu spaní.  A který zajišťuje, že přijmete vše, o čem vás přesvědčili, že potřebujete a tím oni bohatnou. To vše je obrovský podvod a vy jste od narození jeho obětmi.
Ale ti, kdo vás kontrolují, chtějí víc. Chtějí Zemi jenom pro sebe. Nepotřebují nic skrývat, protože vy (většinová masa populace) jste si zvolili, že zůstanete spát.  Vaše lhostejnost k tomu, co vám bylo uděláno, mne šokuje. Všechny důkazy jsou k mání.  Jejich plány na vyslání vojáků do ulic jsou zveřejněny, aby to všichni věděli.  Je to rozhodující doba. Spojte se a řekněte: „Ne, nechci zabíjet své bližní lidské bytosti, ani jim ubližovat, abyste vy mohli převzít kontrolu“.
Odešel  jsem k Duchu v r. 2004. Od té doby jsem se prostřednictvím Veroniky pokoušel otevřít vám oči, abych vám pomohl pochopit, kdo jste a vidět, kdo proti vám stojí. Kolikrát jsem poukazoval na to, že NIC NENÍ, JAK SE ZDÁ.
Vlády zde nejsou proto, aby sloužily lidem, jsou součástí problému. Slouží KABALE, ne lidem. Opravdu vám musím opakovat, že otravují vzduch, který dýcháte, potraviny, které jíte a vodu kterou pijete? Vnucují vám očkování a další nebezpečné léky, aby vás pomalu zabíjeli. Jak jim můžete věřit?  Neslouží vám. Mají v plánu využít ty, kdo slouží v armádě a policii, aby vyhubili lidskou rasu. Je to pro ně legrace, dívat se, jak jste žhaví vzájemně se zabíjet, jakmile na sebe navléknete okultní uniformy, které jasně ukazují, že každý z vás je lidskou obětí pro Lucifera. Kabala roztahuje svá chapadla všude – nenechali nic nedotčené při svém plánování Nového Světového Řádu. V září, když papež přijede do OSN v New Yorku, on a Obama podepíšou dokument, který vám vezme svobodu.Opravdu to chcete?
Znovu vás žádám, abyste se spojili a uvolnili posvátnou energii z ley linií ve prospěch lidské rasy. Když to uděláte, vytvoříte mír a zamezíte tomu, aby byl zaveden Nový Světový Řád. Kabala své akce plánovala po mnoho let. TY SAMÉ RODINY, které jsou vzájemně propojeny, spolupracují, aby docílily uskutečnění svého ďábelského plánu. Věří, že své plány mohou zaktivovat v září. Pomůžete zachránit lidskou rasu?
Dívejte se na skutečná fakta, ne na to, co vám Kabala říká prostřednictvím televize.Odmítněte být součástí mas, jejichž mysl kontrolují. Kabala ví, že když převezmete kontrolu, budou muset opustit Zemi. Vynutili si příchod na Zemi a rozprostřeli všude svá chapadla. Rychle vše ovládli. Usedli na mocenské pozice, aby kontrolovali všechny banky, náboženství a zábavu. Obzvláště se jim líbí myšlenka, že k nim vzhlížíte, zatímco vás  po celou dobu ničí a vy to nevidíte.
Nebojte se, protože vám bude poskytnuta pomoc, abyste se vzpamatovali od jejich ďábelského vládnutí. Bojí se, že byste se mohli vzbudit dříve, než zavedou Nový Světový Řád.  Nemáte moc času. Již nějakou dobu jsou připraveni opustit Zemi. Nepůjdou klidně, pokud uvidí, že všechny jejich plány na převzetí ztroskotaly; budou rozezlení.
Existují lidé, kteří jsou pro obrodu lidstva a Země důležití a kteří jsou prostřednictvím kontroly mysli uvězněni. Žádám vás o pomoc, abychom všichni společně s námi – v Duchu – , mohli zajistit jejich okamžité propuštění.
Ti, kdo jsou probuzeni, by měli společně pracovat na ley liniích.  Vložte do toho tolik energie, jak jen to je možné. Použijte bubny, abyste vytvořili hudbu a rozproudili energii. Pokuste se probudit tolik lidí, kolik můžete, zejména ty, kteří zatím váhají podívat se na fakta. Vše je ve vašich rukách. Podporujte ty, jejichž úkolem je vrhat světlo na pravdivá fakta, protože jejich cesta je těžká a osamělá.
Zejména žádám lidi z Irska, aby se snažili osvobodit lidstvo. Znovu jim připomínám, že IRSKO JE KLÍČEM, KTERÝ VŠE ODEMKNE. Ovládnutím ley linií Irska byla Kabala schopna převzít kontrolu nad světem. Můžete je osvobodit. Máte DNA, která to dokáže. Lidstvo potřebuje vaši pomoc. Osvoboďte Irsko a osvobodíte celý svět.
Moje drahá,  nedovol těm, kdo se pokoušejí tě zastavit, aby se k tobě dostali. Jsme na správné cestě.
Jako vždy, tvůj oddaný Monty

Website:  The Montague Keen Foundationhttp://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K pro http://Galacticchannelings.comwww.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.