Poselství Ježíše

Mé myšlenky , nechť doletí ke všem srdcím které žízní a dychtí po pravdě, poznání, objevení.

Objevení života v nich. Toho skutečného života, věčného, ne pomíjivého.

Já jsem život, Já jsem pravda,

kdo mě pozná, nebude žíznit po lásce, pravdě , poznání.
Já pít mu dám , Já nasytím jeho duši, která tolik touží poznat a cítit lásku.
Nuže, kdo mně volá, s tím Já žiji.Ten zakouší mou přítomnost.
Slíbil jsem vám, že kdo ve mne uvěří, nezemře. Tak jest.
Provedu tě všemi úskalími, provedu tě bouří neklidu, lítosti, smutku.
Miluji člověka. Má láska je bezedná.
Žehnám vám moji milovaní. Nuže , zvedněte svůj zrak k nebesům.
Zdají se vám vzdálená? To je jen iluze, jste dětmi vesmíru,vše
krásné je ve vás obsaženo. Jste vším a se vším propojeni.
Nikdy nejste sami, bez pomoci. Co říci myšlenkám které říkají,
neposlouchej slov o lásce,teď žít musíš, teď starat se o péči těla,
rodiny, užívat si, radovat se.
Já říkám, srdcem mé myšlenky slyš.
Nejsou určeny pro čtení rozumem.
Nech mé slovo srdcem projít a já jsa u tebe přítomen,

ukážu ti, jak lze žít na zemi,
jak je možné mít nebeský ráj v sobě, okolí, rodině. Já miluji tě velice.
Věř, že spolu nezbloudíme. Ježíš

Více zde: http://cestaklasce.webnode.cz/products/poselstvi-jezise/