Pomožte nám zneškodnit klimatickou zbraň HARP, pomocí kterého je počasí, smýšlení a náklady záměrně zmanipulované tak, aby tvořilo všemožné destruktivní vlivy!
Víte to, že modifikace počasí jsou prováděny vládami států již více než 50 let? Podrobnosti naleznete ve stejnojmenném článku uvedeném ZDE. Úzce související článek s videem zveřejněný pod názvem: „Radary Nexrad vytvořily extrémní tornáda v USA“ je uveden ZDE. Další úzce související článek a video s názvem: „Americká akustická zbraň v jižním Atlantiku 2“ je uveden ZDE.


Uvědomte si, že naprosto vše vně projevené bylo nejdříve jen pouhou mentální představou a teprve potom se tato představa stala vně projevenou realitou. To znamená, že máte mnohem větší sílu a moc než si vůbec uvědomujete, takže pokud si začnete představovat, že HARP začíná kolabovat a je nejen nefunkční, ale i neopravitelný a tudíž již nepoužitelný, tak se tato představa uskuteční i na hmotné úrovni existence. Jak je to možné je vysvětleno v článku s názvem: „Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít“, který je uveden ZDE.


Takže si nejdříve přečtěte výše uvedený článek a začněte si představovat, že nad zařízením HARP je světelná kopule ve tvaru dutého zrcadla, v jejímž ohnisku je veškeré zařízení HARP, především jejich vysílací antény. Pak si představujte, že veškerý vyslaný signál se od dutého světelného zrcadla, které je ve tvaru duté kopule, odráží a vrací signály nazpět do antén. Tím dochází k tomu, že se přijatá energie neustále zvyšuje, čímž dochází k rezonanci způsobující kolaps a destrukci zařícení HARP, takže jim na zařízení vzniká stále více a více poruch (které se šíří exponenciálním tempem), které nestačí opravovat, takže dochází k totálnímu kolapsu a destrukci tohoto zařízení. Úzce související článek s názvem: „VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze je uveden ZDE. Kdo chce pomoci začít „grilovat“ veškerou negativitu harmonizujícím světlem pramenícím z centrálního slunce celého vesmíru, připojte se prosím. Je uveden ZDE.


Uvědomte si, že vaše / naše vědomí je nesčíslněkrát mocnější než jakákoliv technika, neboť probuzené vědomí je ve spojení se svým vyšším Já, nebo-li s Boží podstatou je nejen nesčíslněkrát mocnější, ale je ji nezničitelné a pánem a tvůrcem každé situace. Úzce související článek s názvem: „Jsme především vědomí, čili zvuková – vibrační, nebo-li frekvenční složka světla“ je uveden ZDE.


Úzce související články:
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je – existuje. Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

 

Zdroj: http://inner-light.ning.com/forum/topics/pomozte-nam-zneskodnit-klimatickou-zbran-harp-pomoci-ktereho-je-p

 

Kategorie:

Uncategorized