POHLAZENÍ PO DUŠI
Jednomu muži se zdálo, že jde s Kristem po mořském břehu.
Na obloze sledoval výjevy ze svého života. V jednu chvíli se otočil a uvědomil si, že téměř po celou dobu jeho života jsou v písku dvoje stopy. Jeho a Ježíše Krista. Kromě těch nejhorších momentů jeho života – to viděl jen jedny stopy. Muž se ho zeptal: „Řekl jsi, že celou cestu půjdeš se mnou. Proč jsi mě opustil, když jsem Tě potřeboval nejvíc?“ Kristus mu odvětil: „Ano, v těch nejhorších chvílích Tvého života jsou v písku jen jedny stopy …..protože jsem Tě nesl……“