ŽIVOT S ANDĚLY
Je k žití a je snadný.

Neboť utrpení a strádání odchází dříve než se může usazovat v těle i v mysli.

Žít s vírou v ně, poslouchat je a tvořit pod jejich vlivem vlastní život je štěstí.

Získáváte svou vlastní sílu i svou vlastní krásu.

Žít s anděly chvíli nebo snad delší čas je nádhera i když náročné.

Ne všichni je v současnosti máte kolem sebe.

Všem, kdož s nimi tvoří součastnou přítomnost je dán čas klidu a spokojenosti i v duši.

Neobávejte se těchto bytostí a přijímejte to dobré, kterému Vás učí. Stáváte se bytostí bohatou a důstojnou, odvažující se konat vše, co nosíte ve své duši.

Matoušů Daniel