POCHOPENÍ PŘECHODU DO 5D – Duchovní probuzení
Milí přátelé,

velkým tématem současnosti je naše transformace do 5D.  Tento pojem je nejasný, neuchopitelný a nikde jsem dosud neslyšel co přesně znamená. Široká veřejnost je zklamaná, protože dosavadní vize katastrof, apokalypsy nebo zázraků, které se měly odehrát v letech 2000 nebo 2012, se nenaplnily a tak nějak nic se údajně neděje ani nyní…  Jistou komplikací je i porozumění toho, co písmeno D vyjadřuje? Je možné ho přeložit jako Dimension – dimenze nebo taky Density – hustota, ne-li ještě jinak. Pokud by znamenalo hustotu energií, dávalo by to větší smysl, viz. vzrůstající energie v současnosti.

 

Jenže vše je, jak má být. Proces spirituálního rozvoje se mi urychlil, finálně s přispěním milé Ivy Radulayové, která mi pěkně srovnala a propojila energie. A jak to u mě v posledních letech (doprovázených synchronicitami) bývá , dostal se mi hned na to do ruky zajímavý text, který dle mé intuice vysvětluje, co mám chápat jako 4D nebo 5D. Je to esej psychiatra Roberta Assagioliho (1888 – 1974), objevitele psychosyntézy (pracujícího se spiritualitou na rozdíl od současné akademické psychiatrie), s názvemSeberealizace a duchovní poruchy“, která vyšla v knize: „Krize duchovního vývoje – Když se osobní transformace promění v krizi“, kterou sestavili Stanislav a Christina Grofovi (Chvojkovo nakladatelství 1999, IBSN 80-86183-09-2), kterou přikládám v příloze se vší úctou k autorským právům.

 

Už při čtení této eseje se mi začalo rozsvěcovat. Konečně jsem pochopil co je myšleno Duchovním probuzením. Odchod od „normality 3D“, kterou lze krásně ilustrovat krátkodobým blaženým stavem člověka nad talířem s vonícím pečeným kolenem a s orosenou sklenicí dvanáctky, prožívajícího si  svůj materialistický sen, do stavu probuzeného 5D člověka, který prošel hledáním a nalezením smyslu života jako celku, se silným pocitem lásky ke svým bližním a veškerému stvoření, s touhou sloužit druhým, s mocí podělit se o nově získané spirituální bohatství, jehož hojnost mu připadá tak nesmírná, že si ji není schopen ponechat sám pro sebe.

Transformace do 5D je transformací našeho vědomí i mysli. Radikální změna, zboření materiálních a mocenských životních hodnot myšlení v 3D, je nepředstavitelnou katastrofou nebo dokonce apokalypsou.

 

Z eseje Roberta Assagioliho, kterou prezentuje výsledky svého celoživotního díla při zkoumání vědomí, vyplývá, že velké množství  lidí  (a dodám, že stále větší množství lidí) prochází procesem spirituálního rozvoje –  duchovním probuzením. Nevědomost toho, o co jde, je vede ke strachu z vlastní nenormálnosti. Tento strach, vyvolávající bolesti, deprese a jiné krize se snaží zakrýt antidepresivy, alkoholem, drogami. Jen antidepresiva u nás berou milióny lidí…no, není tento údaj  dostatečný v pochopení v jak asi velikém rozsahu probíhá transformace do 5D? Autor popisuje konkrétní krize v procesu k probuzení. Slovo krize je termín psychiatrů, možná jím někdy zbytečně zveličuje projevy např. naší snahy o urychlení procesu, nebo důsledky způsobené pokusem o utlumení procesu.

 

Toto dílo vzniklo před desítkami let. Posunem do současné situace, postavení planet a galaxií a zvyšováním proudění energií, si dovoluji upravit jeden z klíčových závěrů, ke kterému autor dospěl, stanovisko, že stabilita duchovního probuzení je vzácná a je výsadou pouze malého množství lidí, že velká většina po extatickém období probuzení se zase posouvá níž, kde na sobě pracují znovu a znovu (protože po Poznání již život člověka v 3D neuspokojuje). Domnívám se, že přechod do 5D v současných podmínkách znamená dosažení Stabilního duchovního probuzení pro velké množství lidí, pro širokou veřejnost. A toto je podstatou 5D.

 

Dále se domnívám, že fáze 4D je přechodným obdobím před dosažením Stabilního duchovního probuzení, že se jedná o období Krizí předcházejícím duchovnímu probuzení, nebo jde o období Nestabilního duchovního probuzení, kdy člověk nezvládne transpersonální stavy a opírá se např. o mylné názory své výjimečnosti. Z textu Roberta Assagioliho je zřejmé, kolik krizí, překvapivě neobvyklých zážitků (neopomiňme např. vizí setkání s různými archetypy světla, nebo z těch temnějších oblastí), může člověka potkat, než získá pevnou oporu a Poznání ve stupni 5D.

 

 

Slunce v duši

 

 

Jarek Páník

Ostrava

 

Kategorie:

Články, Ostatní