PLEJA – GALAKTICKÁ FEDERACE SVĚTLA – AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ K PRACOVNÍKŮM SVĚTLA
Poselství přijala Pleja Světlo Krystal, 20.9. 2015

Před týdnem, 20. září 2015 došlo ke spojení, mezi pozemskými a vyššími sférami.Galaktická Federace – Světla mě telepaticky kontaktovala, přesněji řečeno, člen GF Plejáďan Aaron, a přijala jsem důležité sdělení, které ke mě jakožto k pracovníku Světla, ale vlastně všem pracovníkům Světla, směruje. Doplním k tomu ještě, že ti, kdo předávají sdělení, channelují z vyšších sfér, nás na tyto silné energie již po nějakou dobu připravují.

Bylo mi tedy Galaktickou Federací “ důležitým upozorněním“ sděleno, že –

– další příchozí vlna světelných energií, je dost silná a tak je hodně důležité, abychom byli ve svém srdci a tyto nové, vysoké energie proudící z galaktického centrálního zdroje, mohli přijmout. A tak víc než kdy jindy, je potřebné zůstávat v úrovni srdce, cítit srdcem, nechat se vést srdcem. Prostě být ve svém srdci, ať se děje co se děje a věřit, že vše se v dobré obrátí.
Přijmout tyto vysoké energie teď mají především všichni světelní pracovníci, pozemští andělé. Je potřebné aby se už nenechávali frekvenčně stahovat níže, (temné síly ponejvíce energeticky útočí právě na ně) a byli tak připraveni tyto silné dávky Světla.pojmout. Na ty, co ještě neumí správně pracovat se svými energiemi, v současnosti opravdu spoléhat nelze. Takže ta nová, silná vlna Světla k nám na Zemi co nevidět dorazí – 28.9.2015 (není náhodné, že v den svatého Václava) a pronikne k vědomím pracovníků Světla. Ti co už mají své energie navýšené, jsou také i schopni tyto nově příchozí energie přijmout a stávají se tzv. „přijímačem“ těchto energií.Bez tohoto „přijímače“ by silné energie Světla mohly v nenavýšených vědomích vyvolat chaos a zmatek. Proto také nositelé Světla vstoupili do takovéhoto systému, aby tyto energie přijímali. Spolu s nimi jsou zapojena i vyšší vědomí inkarnovaná do mladší populace – dětí indigových a křišťálových.
Drazí pozemští andělé Světla, věřme, že i tuto silnou dávku energií Světla zvládneme pojmout, vždyť nám srdce a moudrost kraluje. Tím, že si týmově pomáháme zvyšujeme úspěšnost naší pozemské mise. A tak se i staň.

S láskou a pokorou k vám  PLEJA

Tento channeling je možné dále šířit pouze s celým textem a s odkazem na zdroj
 https://www.facebook.com/pleja.kristal