PESTRÝ PROGRAM EKOLOGICKÝCH DNŮ OLOMOUC 2016: O TOM, CO NÁS VYHÁNÍ Z DOMOVŮ
Každý festival se rád pyšní pestrým programem. Stejně je tomu i u 26. ročníku festivalu Ekologické dny Olomouc (EDO), který od 15. dubna během tří týdnů obohatí veřejný prostor Olomouce a Horky nad Moravou. Michal Bartoš, ředitel Sluňákova, který festival pořádá, vysvětluje: „ Zkuste najít nějaký festival, kde se jednomu tématu v rámci veřejných besed věnuje tak pestrá škála zajímavých lidí: biolog, geobotanik, ekolog, právník, historička umění, spisovatelka, islámoložka, filosofové, sociologové, psychiatr, teolog a egyptolog. Ti všichni se na letošních EDO dotknou problematiky „vyhnání z domova“. Z mnoha úhlů pohledu: vyhnání lidí i zvířat, exodus, prožívání jáství, odchody z rodiny, život v cizí zemi, vnímání těch druhých, tuláctví, migrace, blízkost, vzdálenost, hranice, vlast a domov.“ To vše v poutavém podání mnoha osobností našeho společenského a kulturního života.

Profesor Stanislav Komárek, který již tradičně besedou v Divadle hudby festival otevírá, k programu říká: „ Na světě vše souvisí se vším a ekologické podmínky ovlivňují migraci stejně, jako migrace zase ovlivňuje zpětně je. Situace na guayanské vysočině a v hornomoravském úvalu spolu nesouvisí jen zdánlivě. Znalost dneška je zároveň v mnoha případech řešením zítřka. Tyto otázky se netýkají jen úzkého okruhu expertů, ale nás všech.“ Ano, festival EDO je od svého počátku setkáním lidí, společnou poradou o našem světě.

Program EDO 2016 dále nabídne v sobotu 23. dubna akci Země snivců, ve které budou lidé moci během uměleckých performancí poznat komponovanou krajinu Domu přírody Litovelského Pomoraví v Horce nad Moravou. Akci předchází tři umělecké dílny a představení umělců z Itálie, Švýcarska a Norska. O den dříve zahrají v Rajské zahradě Františka Skály koncert oblíbení Žamboši. Připraveny jsou výlety do Moravského krasu, do průmyslového areálu Dolní Vítkovice a na Svatý Kopeček.

Festival bude zakončen prvomájovým Ekojarmarkem na Horním náměstí v Olomouci s představením řemeslníků, organizací s informacemi o naší přírodě a o vhodném řešení problematiky odpadů. Na Olomouc se bude možno podívat během plavby po řece Moravě a z radniční věže, pro rodiče a děti bude připravena celá řada hravých aktivit a divadelní představení souboru Buchty a loutky. Po celý den bude na hlavním pódiu koncert s celou řadou zajímavých hudebních uskupení: například Lesní Zvěř, Zdeněk Bína, Květy, Lanugo a ze Slovenska fantastičtí Korben Dallas a Longital.

EDO od roku 1990 organizuje Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., letos ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc. Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí. Dále jej podporují: SMO, Olomoucký kraj.

Podrobný aktuální program je přístupný na www.slunakov.cz, na FB skupině Ekologické dny Olomouc a na teletextu ČT v rubrice „Ekologie“.

Znělka festivalu ke shlédnutí zde:
https://www.youtube.com/watch?v=7gdsQKixLJY