Pavla Vojířová je astroložka a šéfredaktorka časopisu pro zdraví a alternativní léčení – Nová Regena. Jak se dá toto dvojí zaměření propojit? Při rozhovorech s osobnostmi a tématech pro zdraví v časopise uplatňuje astrologické dovednosti, při astrologických konzultacích mnohdy uplatňuje znalosti alternativních způsobů pro zdraví a léčení. Psychické a fyzické zdraví jsou spojené nádoby.

Nová Regena, časopis pro zdraví a alternativní léčení
e-regena.cz/