PATOGENNÍ ZÓNA, POŽEHNANÉ MÍSTO, KOUZLO ČARY MÍSTA, GENIUS LOCI.
Toto jsou jen vybrané pojmy, které od starověku nebo pravěku doprovázejí lidstvo, ačkoliv není v rámci soudobých vědeckých prostředků, postihnout energii, ideu, prostředí či záření či průnik vyšších dimenzí (paláců kabaly, sfér Védu), prokázat beze zbytku. Vědecký skepticismus může být taktéž ideologií jako přemrštěné nadšení pro záhadno za každým rohem. Pro soudobého evropana a člověka postiženého ideologií všemocností vědeckého poznání z dob komunismu, je měřitelné jediné jsoucí, objasněné experimentem jednou pro vždy dané. Bohužel nelze očekávat, že by kvantová ne-logika, prokazující, že vesmír je spíše nepoznané nebo dosud neodkryté tajemství,pronikla touhami po jistotách a pevných bodech současného člověka. Není tedy otázka patogenních zón záležitostí měřitelných a neměřitelných jevů, omezení tématu na léčivé a tranzové výpary jako v jeskyni věštírny Delfské, či radonové plyny, magnetické poruchy tektonických zlomů, toků spodní vody, nalezišť rud a míst s jeskynními a podzemními dutinami.
Jsou dva druhy odpovědi na místo a přetíženost místa ekologickým a duševním odpadem, tradicí,která zemřela sama sobě a je opuštěna, čímž daná kultura končí svůj čas a přežívá jen v archetypálních snech.
Problém patogenních a požehnaných nebo posvěcených zón je podobný jako u gravitace, cosi tu existuje, ale nemá to žádnou teorii jako je gravitační terie Einsteinova, ačkoliv je tu společný jmenovatel, gravitace není přímo měřitelná, zdroj patogenní zóny je také vědecky obtížně detekovatelný, ale kvůli ideologii vědeckého skepticismu je jaksi nepřípustné formulovat jasné otázky na dané téma.
1. Tisíciletími prokázaná schopnost proutkařství, záhady paměti prostoru daného místa (jev strašících domů a sídel), tranzové stavy a napojení až na princip Boha, jako je tomu u zdi nářků v Jeruzalémě a mnoha dalších místech na celém světě. Čili jde o schodiště vzniku tajemného místa jak vlivem přírodních, tak řečenoústy starověku, astrálních a božských působení.
2. Jaké jsou zdroje těchto působení místa na člověka vnímavého s otevřeným nevědomím a nadvědomím.
3. Co na to říkají starověké pokusy o vysvětlení jevu a jeho vlivu na zdraví a duševní stav člověka.
4. Nestačí číbńský taoistický přístup, že stačí, aby věc působila a není třeba řešit evropské – řecké proč a nač působí?
5. Co odlišuje patogenní místo od posvěceného místa zázrakem, zjevením toho, čemu se říká andělé a jiná jsoucna nad rámcem lidského pochopení?
6. Je to jen duševní podpora víry nebo zde opravdu existuje jemněhmotné energie (prána, čchi). její zdroje dle starých učenců (sefiry, tattvy, paralelní vesmíry, jiná, nepopsatelná jsoucna). Je sama Země živou bytostí s jakouci souhrnnou duší všech svých časů, jimiž prošla nebo je to jen mrtvé těleso s jakými záhadnými schopnostmi přidržovat si jakousi jemně-hmotnou atmosféru, pamě´tové pole,které ovlivňuje člověka od duševních halucinací po vzácné zjevení umělců a vize géniů? Je řešený problém mozkem a duší génia jen nahromaděným problémem tisíců generací modliteb lidstva, aby byl jednou provždy vyřešen?
7. Existují nějaké zóny v nichž se děje to, že české prostředí ja magicky víceméně bezbožné, a jiná území naopak překypují živoucí vírou v cosi nadzemslkého?  Byli bychom jiné v našem rodovém dědictví aury místa a historie, kdybychom žili v Indii, Arábii, Izraeli, kolem Říma? Jaký je vztah mezi pamětí a databankou místa, rodovým dědictvím, stavem duše, obecnou náladou, u nás povětšinou kyselého zelí na druhou, nemocemi a jestli existuje duševní složka nezávislá na těle, odchodem do jiného bytí?
8. Jsou prostředky jimiž program místa změnit, uzdravit, harmonizovat, dokoce přehodit výhybku dějin? Obsahují starověkíé spisy, Bible, sumerské tabulky, indické a čínské texty, egyptské papyry, řečtí filozofové nějaké stopy vlivu strašidla a požehnání místa na lidské dějiny?

Tyto a další otázky jsou důležitější než představy hartmanových či jiných zón, protože ukazují tuto problematiku v hlubším záběru než je obvyklé.
Tradiční společnosti vliv místa a kouzla neřeší, znají ho a prostě to tak je, evropská úzkoprsá mysl specialistů to neřeší, protože je to pověra pro náboženské fanatiky a nezajímavé téma,není na něj grant, pro vědce. MíRA PENĚZ URČUJE DANOST BADATELSKÝCH MOŽNOSTÍ, TOŤ VŠE.
Pokračování příště. Robert

 

Zdroj: emailem