OTEVÍRÁ SE BRÁNA NEBE, PŘIJMI TENTO BOŽÍ DAR A VEJDI…
Ptáček spí odevzdaně v teplém, peřím vystlaném hnízdě. Stejně i lůno matky bylo všeobjímajícím přístavem před zrozením do tohoto světa. Vše kolem sebe můžeš proměnit v chrám, tolik podobný nedotčenému srdci nevinného dítěte, které si je vědomo přítomnosti náruče a duše Boha. Jestliže se Tvoje kroky vzdalují zřídka od vnitřního domova, naplňuješ tělo i duši tím nejcennějším – tichem protkaným zlatými nitkami sjednocující Lásky se vším. Do světa, v němž se Ti otevírá Nebe, můžeš vejít skrze záblesky slastného a hřejivého pocitu světla, jež Tě vtahují stále hlouběji do nitra. Při pouti tímto neprobádaným vesmírem pociťuješ světy andělských říší a stoupáš dál stále hlouběji do nekonečných krajin Nebeského království. Objeví se před Tebou zlatem zalité schody a na každém stupínku výš vidíš pravdivý film o svém životě a celém stvoření. Kráčel jsi a stoupal krok za krokem nezbytnými životními dramaty a zkušenostmi po schodech Pravdy života. Dovolil sis nechat absolutně zbláznit svoje nitro a mít otevřený přístup ke všemu – být odrazem čistého dítěte v sobě a žít skutečným okamžikem právě přítomného dění sice bezstarostně, ale mnohem obezřetněji. To Tě přivádí k bráně pomyslné mystické smrti a ke skutečné svobodě. Došel jsi až ke světelnému trůnu do míst opravdového zářivého domova své duše. Vracíš se zpět jako bytost světla, nesoucí ve svém nádechu a výdechu Slovo Boží, jež svojí frekvencí transformuje svět. Jsi plný Milosti, obohacený o světelné informace, s naplněným kalichem a rozkvetlou tisícilistou bílou růží ve svém šťastném srdci. Nezkrotnou se stala opravdová touha předávat a šířit poselství o Poznání života na Zemi. S osvíceným mozkem a plně propojenými světelnými cestami jsi svobodně předal svůj nástroj, tiše tlukoucí v rytmu vesmíru, k dispozici nejhlubšímu vedení. Paprsky procházející drahami osvobozeného mozku spojují nitky světla v pevná lana a dosahují vibračně neskutečných dálek mimosmyslového vnímání. Bez uzemnění by nemohla existovat realizace Boha a Nebe na Zemi. Poděkuj za stáleplodící dary Země, zapal svíčku a odpusť upřímně sobě i ostatním. Požádej o odpuštění každého, kdo prošel Tvým životem v minulosti i nyní. Přijmi svůj život se vším, co k němu patří ve vší úplnosti. Ozvěna plná nejistoty a strachů pronikla z vnějšího světa do místa bolesti a nutí mysl k analyzování. Pomalu se rozpouští v pochopení a falešných slov ubývá. Slábnou, začínají se vytrácet, až zmizí úplně. Jako jeden Boží květ z mnoha, vneseš do všech vyřčených slov vonící, rozmanitou, vábivou vůni rozkvetlé zahrady Ticha. Procházíš se nevinnou přírodou, ševelení křídel motýlů a švitoření ptáčků nad hlavou probouzí lásku, soucit a projeví radost v životě. Vede ke spojení vedle sebe žijících světů. Podobenství vidíš ve všem a všech, kdo se zjeví před světelným skenerem Tvých očí. Před zrcadlem neskryješ stín vystavený paprskům Světla. Dokud rezonuje temná tma s nedorostlou částí uvnitř, jsi slepým hledajícím existujícího slunce uvnitř. Země Tě přijímá a podporuje jako duchem krásnou bytost světla v růstu, stejně jako vše živé na zemi. Jsi přiveden k bráně celistvosti a odžitou karmu nahrazuješ v místě solar plexus realizací zplozených tvořivých tužeb skrze otevřené kanály mozku a vnímavý citlivý posvátný zvon uvnitř. Slyšitelný v tónu jemných vibrací se rozezvučí do všech světových stran. Z tvořivého světa je blízko ke vznešenému a ctnostnému srdci. Spojením 3. a 4. čakry se otevřel okruh realizace tvořivého života s citem Boha. Bytost Světla v podobě člověka se stává úplnou, celistvou a začíná žít ve vysokých vibracích svoje Nebe na Zemi. Myslíš srdcem a stáváš se běloskvoucím andělem s lidskou tváří. Pozvedni zrak a dívej se Bohu do očí. Jas Tě oslní stejně jako slunce na obloze. V jeho Světle přichází vhled a moře zlatých krůpějí obalí srdce pláštěm soucitné něžné lásky. Nasávej paprsky Věčné čistoty. Dej svému srdci po čem touží. Žij se svým záměrem a tato energetická vlna odevzdaného života zhmotní přání a symbolicky Tě vynese až do Nebes. Vyjdi na vrchol až tam, kde se pojem času rozplyne jako zdánlivě nepropustná mlha sklouzávající do údolí. Ovšem i ta procitne s první sluneční jiskrou a otevře se pohled do hluboké, zostřené, neuvěřitelné dálky. Stanul jsi na vrcholu hory a vidíš jako hořící svíčka do všech stran. Uvědomuješ si podpory menších vrcholků, které Tě přivedly až sem. Boží říše Ticha vítá a obdarovává Tvoji kvetoucí duši, že nevycházíš z údivu. Z úst plynou slova plného květenství v různých barvách a podobách. Umíš mluvit všemi jazyky, jelikož z jiskry Tvých očí se dá číst. Máš dorostlá křídla, tak se neboj překročit svůj stín. Jen emocionální nerovnováha může přerušit Tvůj let a oddálit realizaci tvorby nového. Všude kolem sebe jsi obklopený duší Boha, natáhni jen ruce k přijetí a koupej se v jeho lásce. Slyšíš tichý hlas v sobě, jež vnímá a raduje se ze svitu miliardy hvězd na Tvé vnitřní jasné obloze s vycházejícím niterným sluncem, vnějšímu oku skrytý. Odevzdaný a svobodný pohyb Tvého těla je vyjádřením vnitřního blaženého a harmonického pocitu štěstí. Jen Ty rozhoduješ, s kým se podělíš o dary svého nitra a o kvetoucí sad plodící ovoce, hřející se v teple Tvého vnitřního žáru. Předej celému světu poselství probuzené v Tobě. Temné stíny nemají šanci navštívit vnitřní svět. Začni naslouchat zvukům života a o vodu ze své číše se poděl s ostatními, aby i oni mohli najít pocit odhodlání kráčet cestou směrem k Nebesům a oživili Pravdu života o nevyčerpatelnou studnici radosti, pro kterou jsme stvořeni. Stíny ponechej ve tmě a zaměř zrak na Světlo. Dívej se očima „této chvíle“, aby naplnila život tím, po čem skutečně toužíš – jsi Bohem požehnaný a podporovaný. Boží Říše je pro všechny žíznící, jen je třeba znát a ctít noty vesmírných nástrojů, aby ladily a staly se součástí orchestru Boha. Všichni jsme nástrojem Boha a odhalujeme zkušenostmi nahotu svojí neposkvrněné duše. Každý z nás má talent, aby se zapojil do hry na nějaký nástroj, projevil svoje nejniternější jedinečnosti a rozehrál symfonii Božích skladeb, jež je slyšet hluboko ve vesmíru. Když se hladina srdce začne rozplývat skutečnou blažeností, otevřel jsi šperkovnici svého nástroje a bezedné skvosty předáváš světu, aby ses podělil o Boží dary, které Tě činí šťastným. Jsi bytost, jež poznala, že vidět očima Boha je uvidět svět prozřeným zrakem, před kterým se neschová žádný stín a Světlo duše prozpěvuje do světa tu nejkrásnější píseň, vycházející a otevírající další lidi k cestě do nádherného podzemního království v sobě. Hledat ve Tmách a nalézt to nejcennější znamená doslovně se rozplynout v nekonečné existenci Božích zázraků.

Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova