OPOJNÁ VŮNĚ SRDCE
Otevřený květ vycházejícího Slunce ve tvém srdci je jako ranní mlha postupně se rozplývající do celého světa. Nachový poprašek rozsévá při tanci do okolí, tančí.

Své tělo vystavuje zkušenosti dne, aby pak mohla spočinout v klíně, tiše a jemně vědoma si spojení se Zemí.

Se zemí spojená láskou napojena splývá s vědomím dne, vědomím univerzálního, jediného vyživujícího zdroje.

Se zdrojem splývá, ve zdroji odkrývá své nekonečné JÁ. Postupně vnímá křehké hranice sebe, přijímá i dává, mohutní a sílí. Stává se jemnou hmotou, její dotek způsobuje zázraky.

Každý, kdo se jí dotkne ucítí absolutní volnost. Prostor, ve kterém se vine cesta Ducha Slunce.

Duch Slunce jí dává sílu, kde mohutní a roste ve svých pocitech zcela jistě nalézá směr, ve kterém žije sebe samu dokonale, plně.

Motivuje sebe, inspiruje, žije, vzdává díky rostoucímu vědomí Lásky a rozpínajícího se vědomí sebe. Už není návratu, existuje pouze naplněné JÁ. To které toužilo, dostalo, a nadále přijímá absolutní přijetí sebe, takové jaké tu bylo vždy na počátku a je stále dodnes.

Takové je vědomí dne s každým vstávajícím Sluncem.

V takovém dni dochází sny svého naplnění.

Tvé JÁ roste s vědomím naplnění essence svého bytí aniž by usilovalo o návrat toho, co ze sebe vydalo a stale vydává. Je moudré, ví, že přijímání je cesta k naplnění snů, tužeb a vizí pocházejících z nekonečného Zdroje moudrosti srdce.

Otevřená cesta naplněného přijímajícího srdce otevírá cestu k srdci ostatním.

Pojímá vše, co jí do cesty přijde v podobě důvěry v možnost uzavřít cestu těm silám, které již nejsou součástí vědomí Světla, protože svou vírou umí pohltit nespravedlnost, zlobu I nenávist.

Zná svou sílu.

Skrze ni otevírá kanál uzemnění všeho, co nemůže dojít k naplnění lásky.

Bez úsilí její cestou prochází moudrost jako proud inspirace, inteligence, vědění všeho.

Každý si vezme jen to, co jeho cesta k poznání potřebuje.

A tak to je.

S láskou JÁ

Úplňkové ráno 16. 10. 2016

FB Oldřiška Kališová