Ondřej Habr: ZA KOZOROHEM AŽ NA VRCHOL
Slunce vstupuje do znamení Kozoroha v čase zimního slunovratu, letos to bude 22. prosince. V tu dobu začíná astronomická zima. Střelecké kvality nesoustředěného směřování, kontaktování dalekých míst a otevírání se novým možnostem jsou střídány kozoroží cílevědomostí, soustředěností a jasnou orientací. Střelcovy příběhy a báje se materializují v Kozorohových událostech a dějinách.

Zimní Slunovrat je předělem mezi velmi dlouhým kosmickým výdechem, který se započíná ve slunovratu letním, a kosmickým nádechem, jenž trvá až do letního slunovratu. Během výdechu Země ze sebe vydává energii; v podobě tepla, plodů a dalších darů, které nám věnuje. V čase kosmického nádechu Země naopak přijímá. Absorbuje energii, teplo, semeno.

Slunovraty jsou momenty přepólování, dobou kosmického zadržení dechu. Právě tehdy, pokud zadržíme dech i my, můžeme vstoupit snáze do zemských vibrací a lépe porozumět našemu okolnímu prostředí a úkolům v něm. Zatímco v létě jsme symbolicky více v nohou a fakticky na nohou, čili v realizaci a pohybu, zimní chlad a nedostatek světla způsobuje to, že se více soustředíme do hlavy, mysli, na duši a její potřeby. Tak je čas zimního slunovratu i dobou meditací, dobou, kterou věnujeme především sami sobě v tiché kontemplaci. Střelcovy možnosti a pravděpodobnosti se mění v opravdovost a jedinou možnou cestu – asi tak jako jsou Kozorohem zpracovávány pokrmy fyzické i duchovní hostiny Střelcovy.

Kým je tedy Kozoroh? A symbolicky každý z nás, kdo vědomě prožívá dobu, po kterou se Slunce bude nacházet v jeho znamení? Kozoroh je tím, kdo spojuje duši a svět. Podívejme se na jeho symbol. Je jím kruh světa a nad ním je posazený oblouček duše. Nápadně to tak připomíná glyf jiného zemského znamení, Býka. Rozdíl je v tom, oč u Kozoroha běží nejvíce. Mezi kruhem a obloučkem je úsečka reprezentující hodnoty, ale také limity, pravidla a zásady, jejichž pomocí se Kozoroh snaží dát světu řád a načasování. A pakliže si představíme, že limity a hranice jsou vlastně jen funkcí času svíjejícího se do smyčky časoprostoru, pak víme, že je Kozoroh pánem i ukazatelem času ve vesmíru, ve světě i v nás.

A jak se Kozoroh projevuje? Nejspíš jako zakladatel. Spolu s Rakem, který se nachází v zodiaku přesně naproti, je rodinným znamením. Podobně jako vodní a citlivý Rak tedy řeší téma citů, rodiny, pospolitosti a komunity. Nikoli však z vnitřního pohledu, čili stránky citové vnímavosti, ale z vnějšku se zabývá tím, co tyto společnosti drží pohromadě a spojuje. Ne nadarmo se Kozoroh nachází v zodiaku jako první zimní znamení a zároveň jako první znamení posledního, čtvrtého kvadrantu. V době omezených zdrojů a krátících se možností je třeba stmelit rodinu i kolektiv, semknout řady, posílit pravidla a nadřadit je citům, velí racionální rozum Kozoroha. Kozoroh je ideální vychovatel, ale i ředitel. Zúročí svoje krystalické vidění světa, kdy ví, co a kam zapadá a kdo kam patří. Dovede sebe i nás okolo omezit. Dělá to v zájmu celku, ať už je tento vyjádřen v podobě skupiny či nevyjádřen vyšším záměrem. Kozorohovy záměry skutečně spadají do sféry společenské, jsou automaticky nadosobní, i duchovní.

Kozoroha tedy najdeme na vrcholech, kam jistě po právu patří. Od narození jeho cesta stoupá vzhůru; pomalu, jistě a neúnavně. Ta pomalost, vyplývající z důkladnosti a důslednosti, může být v natěšených začátcích dost nepříjemná, ve středních fázích pak naopak tím, na co se můžeme spolehnout, a v posledních fázích a pokud se již blížíme na konec, stává se naší silnou stránkou, zejména v konečné fázi završování.

Planeta, která ve znamení Kozoroha vládne, je Saturn. Poslední planeta, kterou je možné vidět pouhým okem, tak tvoří viditelnou hranici mezi tím, co je naše a co k nám již přísluší volně a symbolicky. Saturn zpodobňovaný jako stařec s kosou nebo se srpem či jako vyzáblý starý muž tak symbolicky ukazuje na archetypální vlastnosti, kterých se Kozorohu dostává. Je jimi přesnost, přísnost, koncentrovanost, systematičnost a jakási účelová pragmatičnost vykládaná pocitově někdy jako krutost.

Saturnův spoluvládce v Kozorohu je Uran. Dostává se do této pozice celkem nedávno, však byl objeven až v období Velké francouzské revoluce. A vládnou spolu se Saturnem v nádherné symbióze. Zatímco Saturn posiluje naši píli a nutí nás k systematičnosti a zápolení se sebou samými, Uran dodává pocit exkluzivity a talent pro to, abychom se uměli nadchnout svými úkoly. Pokud skutečně krok po kroku se Saturnem vystoupáme jak horolezec na vrchol hory, s Uranem si budeme užívat pocitů vyděšenosti z běžného života a božského nadhledu nad věcmi. Tak jako Saturn symbolizuje opakování v rámci cyklů, Uran ukazuje přesto na neopakovatelnost každého okamžiku našich životů. Vše je tu pro nás poprvé a naposledy.

Čeho se naopak Kozorohu nedostává? Je to Luna, princip, který je v tomto případě v pádu. Cit, něžnost, naplnění, ale také i intimita a sdílení. Mateřství a obraz matky. Tyto pojmy jakoby se zdánlivě neslučují s kozorožskými zásadami. Jsou potlačovány, skrývány a vytěsňovány. Dost často pak zůstává jen pragmatická účelovost.

A co nás čeká po zimním slunovratu? Podívejme se nahoru na oblohu a na konstelace, které tam uvidíme. Vánoce slibují opravdu silné a hluboké zážitky, jak spirituální, tak emoční. Příznivými aspekty bude spojen Jupiter v Panně, Venuše ve Štíru a Merkur v Kozorohu. Bude se jednat i o období, kdy bude možné více se ponořit do duchovní sféry a pro nerozhodnuté přijde čas a možnost dobře zvolit.

Na druhý vánoční svátek se otočí Uran. Byl velmi dlouho retrográdní a moc nás nepodporoval v plnění přání a pohybu vpřed. Poslední měsíce jsme spíš řešili sami sebe a to, kým jsme na pozadí událostí, které jsme prožívali poněkud osobněji. Nyní se situace otočí, a pro ty, kteří potřebují udělat změny, přijde ten správný čas. Není ale třeba spěchat.

První lednová dekáda bude náročnější. Slunce se setká s Plutem a vytvoří spolu volný kvadrát na Uran v Beranu. Potkáme se tak s posledními zbytky našich problémů a strastí z let 2015 a 2014. Jejich dozvuky a odrazy by nás neměly však naplno zasáhnout. Chápejme, transformační proces minulých let reprezentovaný právě kvadrátem Pluta a Uranu dospěl do samotného konce. Je třeba ještě jednou se ohlédnout za sebe a uzavřít, co je třeba, proto, abychom se již nikdy k tomu nemuseli vracet. Tento aspekt pro mnohé z nás pravděpodobně oddělí definitivně minulost od budoucnosti.

Ještě se stane jedna událost, Jupiter se na své cestě začne vracet znamením Panny. Tuto zpětnou pouť vykonává pravidelně jednou do roka na několik měsíců tak, aby prověřil, co jsme se naučili, poznali a kterak dovedeme získané zkušenosti využít pro sebe. Ve znamení Panny nás tak čeká střídmost, určité omezení možností a zdrojů, také však boj s neporozuměním a nepochopením. Možná i nová definice sebe sama a svých úkolů. A leccos bude pracnější.

Nezůstane jen u práce! V polovině ledna vytvoří spolu Uran v Beranu a Venuše ve Střelci pěkný trigon, který nás podpoří, vytrhne z letargie. Bude přát novým rozjezdům, tvoření, začátkům i láskám.

Nepříznivě budeme pravděpodobně vnímat události na konci období Slunce v Kozorohu. Uran se postaví do opozice na Lilith a od obou planet nebudou příznivé aspekty na Pluto s Merkurem v Kozorohu. Tato konstelace nejspíš v lecčems otřese našimi zásadami, pravidly a způsobem, jak žijeme. A nezbyde, než si vytvořit nové a najít také nové nevyšlapané cesty, po kterých dál půjdeme.
Takřka po celý leden bude Jupiter v Panně v konjunkci se severním uzlem. Bude nám pomáhat v hodnotové a názorové orientaci a postrčí nás třeba i tam, kde nebudeme vědět, jak dál. Nebude to ale úplně zadarmo, očekává se minimálně náš zájem, také ale vstřícnost a otevřenost.

Celou tu dobu, po kdy bude Slunce procházet znamením Kozoroha, věnujme se sobě, svým cílům, posílení a zdraví tak, abychom v našich životech uměli být samostatnější, pevnější a více v souladu s časem. Pak budeme umět lépe podpořit naše blízké, přátele i naše komunity a celou společnost. Ti všichni nás potřebují.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk