ONDŘEJ HABR: VODNÁŘOVO NEBE A VYŠŠÍ CÍLE
Slunce vstoupí do znamení Vodnáře 20. ledna a budeme právě na vrcholu zimy. Vodnář přebírá vládu od Kozoroha v době největšího chladu, v nejméně pro život příznivé době. Alespoň v našich zeměpisných šířkách a v odpovídajícím podnebí. Obě znamení, Kozoroh i Vodnář, jsou si v lecčems podobná. V čase Kozoroha stoupáme pomyslně na vrchol a symbolicky i fakticky naplňujeme svůj osud a zúročujeme své konkrétní představy. Kozoroží čas je dobou pomalého zrání. Ve Vodnáři víme už své, dostali jsme se na vrcholek a odtud vede již jen cesta dolů. Skutečně však jen ta?

Vodnář se ptá. Ptá se také obecně po smyslu všech věcí, ptá se na důvody a nebojí se zpochybnit všechna pravidla a zásady, které předcházející Kozoroh pečlivě sestavoval, plnil a žil jimi. S vodnářským Sluncem se pohybujeme v zrcadlově obráceném světě, ve světě, kde platí jiná pravidla. A nebo že by žádná?

Čas Vodnáře je dobou masopustu, obdobím, kdy si můžeme dovolit vybočit z pravidelného rytmu. A skutečně, po generace nám tak velí zkušenosti i tradice. Práce a úkoly minulého roku jsou dokončeny a symbolicky završeny právě v saturnském čase Kozoroha a nyní patří nějaká ta doba jen nám. Můžeme si dovolit aspoň na chvíli žít bez obav, trochu si zaexperimentovat, ukázat, co v nás skutečně je. Ventilem, ale i nástrojem k tomu byly různé iniciační obřady, které se nám zachovaly v podobě masopustních průvodů, králů a dalších obyčejů, které můžeme napříč Evropou vidět.

Odcizen a nalezen. I takový je Vodnář. Zahleděný pohledem daleko nahoru k obzoru nevidí to, co se děje kolem něj a často i s ním. Jeho cesta je jedna z nejtěžších. Identifikovat svůj cíl, spojit se s ním a udržet se přitom nohama na zemi. Vodnář je ten, který ruší pouta s rodnou hroudou, kdykoli je to podle jeho náhledu zapotřebí. Vodnář je ale i ten, který propojení silně potřebuje. Vodnářské jsou ale svazky jiného druhu, pouta nikoli rodinná, ale propojení s prostorem a časem, ve kterém chceme a nebo také nechceme žít. Či umíme nebo neumíme fungovat. Spojení s lidmi stejného naladění a smýšlení.

Vodnářská exkluzivita tedy spočívá v geniálním spojení prostoru a času, myšlenky a vize, svého já a jeho vyšších cílů. Vnímáte jistě, že se jedná o poměrně silné motivace, proudy a síly. Proto také není možné donekonečna držet ono silné propojení nebe a země, je potřeba čas od času poodstoupit a podívat se na věc ze strany, z boku a odjinud. Odpočinout a sledovat. I to je vodnářská práce.

Symbolem Vodnáře je dvojitá vlnovka, která začíná tahem shora dolů a končí také tak. Ukazuje na základní princip, kterým je zachycení vyšších, silnějších a hrubších energií, zpráv či vibrací, jejich transformování na ty běžné a srozumitelné a jejich předání dál. Zamysleli jste se někdy nad jménem Vodnář? Co má toto znamení spojené s vodou, vodním živlem? Prakticky nic. Vodnář je ale rozsévač, seje inspiraci, rozdává podněty, pracuje ve vysokých obrátkách a ve velkých vlnách.

Znamení Vodnáře jakoby v zodiaku přebývalo, je mezi zařazeným Kozorohem a téměř zcela odpojenými Rybami. Ční tím svým způsobem, kterým vyjadřuje drze svoje já, kterým křičí do prostoru. Tak jako Kozoroh zvládl prostřednictvím své vládnoucí planety, Saturnu, čas a před ním obdobně Střelec se jupitersky vypořádal s nároky a potřebami prostoru, Vodnář se zabývá už jen sebou samým na pozadí prostoru a času.

Protipólem Vodnáře je Lev. Znamení disponující velkou silou osobnosti, charizmem osobní tvořivosti a zakládající si na vlastním přístupu. Vodnář funguje ve stejných energiích, ale s opačným znaménkem a pohledem. Je-li pro Lva hra vyjádřením seberealizace, je pro Vodnáře naopak prostředkem k dosažení cílů, naplnění účelů a smyslů věcí. Nástrojem, který nás dovede dál.

Ve Vodnáři vládne planeta Uran. Je to jedna z vnějších planet, planet kolektivních, planet, které vypovídají za celé skupiny lidí, společnosti a také za kosmická pravidla. Proto i to, co se děje pod signaturou Vodnáře, není jen tak. Má hlubší dosah a zpravidla vyšší smysl.

Co se nám v čase Vodnáře může dít? Jak toto období využít? Měli bychom je věnovat sami sobě. Svým plánům, nápadům a inspiracím. Svému já, které často dlouho zůstává nevyslyšeno. Vytáhněme ze šuplíku staré básničky, fotky, projekty, oprašme to, co nás kdysi bavilo a z nějakých důvodů jsme toho zanechali. A studujme, přemýšlejme, co bychom mohli dělat v životě dál. Kam se poposunout a nasměrovat. A pokusme se také něco z toho, čím se zabýváme a čím žijeme, dělat jinak, jinak přistupovat ke každodenním stereotypům, jinak pohlížet na běžné události. Zkoumavě se podívat a zamyslet. Čas Vodnáře nás vede i k tomu, abychom se zaměřili též na to, kterak žijeme. Můžeme si tak prověřit i své nasměrování, ale i kompromisy, které nás od něj oddalují.

Co nás čeká v době se Sluncem ve Vodnáři konkrétně? Jaké aspekty budou ovlivňovat dění tady dole na Zemi?

Do 25. února bude Merkur retrográdní v Kozorohu. Všechny práce, studium, domluvy půjdou ztuha. Bude potřeba se dobře soustředit, připravit, domluvit a neodvádět pozornost stranou. Po tomto datu se Merkur otočí a naopak bude poměrně konstruktivní, bude přát všemu serióznímu a postupně se vyvíjejícímu.

Celé období začneme T kvadrátem, konfigurací mezi Lilith, Plutem a Uranem. Toto nepříjemně působící propojení bude fungovat především na psychické úrovni. Prostřednictvím různých, třeba i neobvyklých a nečekaných situací bude vytvářet podněty k tomu, abychom nic nezanedbali, na nic se nevykašlali, vše důsledně vyřešili. Protože nebude kvalitních začátků bez účinných konců. Konfigurace doslova vymete pavučiny a donutí se také zamyslet nad čistotou záměrů a úmyslů. S kým se setkáváme, s kým žijeme a s kým spolupracujeme – i to budou důležitá témata. Nebude se ale jednat o přehodnocování, nýbrž o rozhodnutí ano/ne, přičemž se bude očekávat rozhodnost a vymstí se polovičatost a snaha zavděčit se na víc stran.

Další poněkud rázněji působící aspekt přijde začátkem února. Opět konfigurace, ale tentokráte příznivá, tedy polosextil. To se spojí Mars ve znamení Štíra s Chironem v Rybách a ve třetím vrcholu vzniklého trojúhelníka bude Pluto a Merkur v Kozorohu. Tehdy budou pokládány skutečně pevné a hluboké základy pro nové plány a projekty, zejména v oblasti společenské a v sociální sféře.

V první a ve druhé únorové dekádě bude možné dobře a pravděpodobně úspěšně řešit staré problémy, nezvládnuté úkoly, dostane se nám druhé šance. Pokud si uvědomíme, o co tady opravdu jde. Jupiter retrográdní v Panně (bude se celé období Vodnáře pohybovat zpětně znamením Panny, po dlouhou dobu bude jedinou retrográdní planetou) zajistí to, že se budeme skutečně věnovat detailům a nemělo by nám nic utéct.

Celé Vodnářovo období skončí 19. února, kdy Slunce vstoupí do znamení Ryb. Zmizí tlak na vyjádření našeho já, přijde smíření, ostré hrany se otupí a nastalá témata nás budou směřovat víc do vlastního nitra k jemným osobním i transpersonálním procesům. Zažijme si ale ještě předtím sebe sama v různých situacích, aspektech a momentech života tak, jak k nám budou přicházet. Třeba objevíme mnoho zajímavého a možná se nám podaří dostat se i blíž k uskutečnění našich představ a vizí.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog

 

Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk