ONDŘEJ HABR: SPOLU SE STŘELCEM ZA HORIZONTY!
Slunce vejde 22. listopadu do znamení Střelce a ukončí tak poněkud sevřené a tísnivé období Štíra. Ten čas měl svoje místo a smysl, zapadal do nikdy nekončícího koloběhu energie vesmírem, Zemí i námi samotnými. Předpokládejme tedy, že je přeměna ukončena a že jsme zdárně prošli všemi transformačními úskalími. Naše duše je tak zbavena některých tíživých pout a snad i tělo se očistilo od hlubokých nánosů všeho toho, co k nám vlastně nepatří.

Štír nám tak byl věrným i důsledným průvodcem podsvětím naší mysli. A vlastně i nástrojem k tomu, abychom nejen ony akutní problémy, ale i zasunuté záležitosti identifikovali, přijali za své a porozuměli jejich skutečnému poselství.

Po čase nejistých dní a nocí, kdy to s námi šlo z tlustých do tenkých, přichází zcela jiná doba. Slunce mění vodní a citové znamení sebezpytujícího Štíra za ohnivého a otevřeného Střelce. Skoro to vypadá, jakoby noc vystřídala den! Se Střelcem přichází světlo, světlo Adventu, světlo naděje, světlo na konci nočního tunelu.

Podívejme se na dobu se Sluncem ve Střelci blíž. Je to období, jež se kryje zhruba s adventním časem a je ohraničeno na samém konci zimním slunovratem. Jedná se tak vlastně o přípravu na velkou změnu, která momentem návratu Slunce nastává. Je totiž potřeba vymezit si pole působnosti a proto se otevřít novým možnostem a novým vlivům. Bez otevřenosti hrozí nebezpečí, že něco mineme, zanedbáme, nevšimneme si, nepoznáme a nenastudujeme. Čas Střelce je tak dobou, kdy se nejlépe boří předsudky, kdy lze pracovat s obavami a úzkostí, kdy se můžeme poléčit z nedůvěry, nevíry a malosti. Energeticky je to období otevřenosti, čas, kdy se máme naučit pracovat s energiemi ve velkém. Umět dávat, přijímat a zároveň i energie vracet a roztáčet. Ať se to týká studia, peněz, pozornosti, sil a dalších forem jaké si jen dovedeme představit.

Symbolem Střelce je šíp, šíp letící do dáli. Symbolizuje tak určitý nadhled a schopnost vidět věci i události v souvislostech a vyšším propojení. Šíp směřuje do dáli, ale také vzhůru. Hledáme tak symbolicky hranice, míříme do neznáma. Kde jsou limity našeho poznání a pochopení? Dostáváme se ostatně tak vysoko a daleko, že to racionální, čím je Střelec a jeho energie prodchnuta, se mísí s intuitivním a duchovním. Jako by na nás na samé hranici racia čekala doširoka otevřená duchovní sféra, ve které můžeme ve svých bádáních pokračovat dál. Jinými prostředky ovšemže. Střelcův šíp je na symbolu přeťat příčkou, v některých podáních obloučkem. Tak jako šíp představuje možnosti, tedy to, co umíme, víme a máme nastudováno, ona příčka pak možnosti, tedy jak dovedeme své talenty uplatnit. Teprve v onom geniálním a vpravdě originálním (jinak by to totiž nedávalo smysl) propojení vzniká střelecký pohled na svět. Pohled z oka, z duše, která expanduje. Tak se dá totiž vykládat ta druhá varianta symbolu, ve které je šíp překřížen obloučkem, který symbolizuje duši. Duši komunikující s dálkou, která se nachází neviditelná za obzorem, dálkou, jež je skryta zraku fyzickému, nikoli tomu vnitřnímu. Tím je poznání a intuice, v ideálním případě je obé spojeno dohromady.

Kým je vlastně Střelec? Jedná se z pohledu zodiaku (zvířetníku) o znamení třetí zóny a třetího kvadrantu. Třetí zóna, která právě Střelcem začíná, jsou učitelé. Tedy ti, kteří předávají poznatky, ukazují, jaký je svět a jsou na něm v roli průvodců. Třetí kvadrant je kvadrantem dospělosti, úkoly Střelce jsou tedy vytvářet hodnoty, v jeho případě jsou to hodnoty spočívající v předávání a šíření znalostí, zkušeností, v syntéze, propojování a učení. Vůbec v jakémkoli rozšiřování obzorů. Jedná se o znamení ohnivé, vše se tedy děje s nasazením ega a jeho projevů, procesy se dějí impulzivně, napůl intuitivně a hlavně spontánně. Rychle vzplanou, je-li potrava pro oheň, a rychle skomírají, ztrácí-li se podpora a zájem. Dokonce se mohou obrátit i zpět v jisté podoby destrukce a sebedestrukce. Ano, Střelec již prošel zkušenostmi Štíra a štíří schopnost zajít za všechny myslitelné hranice tu samozřejmě je také, jen se tak často a obvykle nepoužívá. Přesto je dobré o ni vědět, je totiž rubem vší té střelecké tolerance a sebetolerance.

Ve znamení Střelce vládnou dvě planety a obě se nám již v předchozím textu představily. Hlavním vládcem je tu Jupiter, čili princip velikosti, velkoleposti, (sebe)důstojnosti a otevřenosti. Jeho působištěm je celý vesmír a pracovním přístupem racionální syntéza, chcete-li propojování ve velkém. Jde o vyrovnávání/ srovnávání rozdílů, poskytování podpory a naděje slabým, odvahy potřebným, radosti z vítězství těm, kteří uspěli.

Druhou vládnoucí planetou je Neptun. Na rozdíl od ohnivého Jupitera patří vodnímu živlu. Jak nám to jde dohromady? Neptun jakožto vládce vod zde vystupuje jako ten, který řídí neviditelné toky energií, jako ten, jenž vládne duchu a duchovní sféře. Právě proto se ve znamení Střelce spojuje ono jupiterské racionálno s neptunskou hlubokou vírou a nadějí. Jedno bez druhého by nemohlo fungovat. Střelec je tak zároveň poslem naděje i tím, který umí vysvětlit a vyložit situaci. Střelec jako archetypální bytost tak vlastně navždy balancuje mezi realitou a jejím duchem, mezi skutečností a možnostmi z ní vyplývajícími, mezi mýtem a historií. Dopřejme mu to a dopřejme i sami sobě v čase, kdy je Slunce v jeho znamení, více pohledů výše a dál, nejlépe za horizont. A následujme ony jupiterské šípy, běžme se podívat, kam dopadly. To je naše střelecká pouť obnovovaná každoročně navyklými pohyby, rituály a cestami.

Co nás může na naší střelecké cestě potkat? Hned na počátku období se výrazně zapíše neharmonický kvadrát mezi Neptunem v Rybách a Saturnem ve Střelci. Na rovině fyzické čekejme četná zastavení a komplikace v různých činnostech. Rostoucí nespokojenost všude tam, kde neběží vývoj, nejde práce a neběží procesy tak, jak jsme si je naplánovali. Ve světě a mezi lidmi může dojít k zastavení nastoupených trendů a procesů. Nemusí se nutně jednat jen o nepříznivě pociťované skutečnosti. Na rovině psychické pochyby a nevíra vedoucí k přehodnocení pevnosti našeho postavení a důvěry nejenom v sebe, ale i v to, co nás obklopuje. A na úrovni intelektuální se můžeme ztrácet, až se třeba na chvíli ztratíme zcela. Vyplatí se tak nově si definovat sebe sama a svoji filozofii i víru.

Vztahově zajímavý může být samotný konec listopadu a začátek prosince, kdy se Mars setká ve znamení Vah s Lilith a vytvoří společně kvinkunx (aspekt vnitřního napětí) k Bílé Luně v Rybách. Aspekt přinese nejspíš vypjaté partnerské a vztahové chvíle, chuť porušovat spontánně smlouvy a nebo naopak potřebu legalizovat a zviditelňovat to, co již de facto jako vztah funguje a nebo existuje.

V tu dobu se setká i Slunce ve Střelci se Saturnem, který také prochází tímto znamením. Usebereme se, ujasníme si, přijdeme přitom i na to, oč nám v životě jde. Zbavíme se iluzí (kvadrát obou, Slunce i Saturnu na Neptun), což může i nemusí být příjemné.

Na konci první dekády listopadu přejde takřka synchronně Merkur do znamení Kozoroha a Juno o 60 stupňů před ním do znamení Štíra. Může to být zajímavý impuls, který přinese nejen do vztahů, ale nám všem osobně nové podněty a nápady; budeme klidnější a soustředěnější.

Týden před slunovratem nás asi nepotěší kvadrát mezi Sluncem ve Střelci a Jupiterem v Panně, který nás ve všem tom doufání a snažení vrátí zpátky na zem. Možná v pravý čas, abychom si mohli uvědomit, oč běží a co je třeba ještě do konce roku udělat. Dojde i na nějaká ta přehodnocování.

Celé období uzavře 22. prosince zimní slunovrat. Slunce přejde do znamení Kozoroha a začne zima. Berme tedy období Střelce, ostatně tak jako každoročně, jako přípravu sebe, těla i ducha na zimu, na čas, který je zpravidla pro nás energeticky nejnáročnější. A mějme na paměti, že již tehdy v době, kdy je Slunce ve Střelci, se nejlépe plánuje, chystá, studuje. Jak se na příští rok se Střelcem připravíme, tak jej posléze i prožijeme.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog

Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk