Ondřej Habr: Období křehké architektury Vah
Slunce vstupuje do Vah v okamžiku podzimní rovnodennosti, času vyrovnávání, hledání stability a propojování. Spojování je primární motivací. Hledání partnerů a správného ocenění situací je nosným procesem. A zamýšlení se nad významem partnerství a vztahů je smyslem konání. A pakliže se zahledíme výše, můžeme pochopit i význam, který mají naše životy v rámci celého vesmírného systému.

Slunce přechází do Vah ze znamení Panny. Vše na sebe logicky i energeticky navazuje. V Panně symbolicky i prakticky třídíme a vybíráme, koncentrujeme se na detail a realitu. Řešíme konkrétní aktivity a přístupy.

Navazujeme tak symbolicky na Lva, který se ještě předtím v hloubi léta zabýval sebou samým a svojí božskou podstatou. Naopak až uplyne měsíc, předají Váhy procesy dál, do Štíra. Tam, kde vše podlehne testu zátěží reality a skutečného života bez všech přívlastků a příkras.

Zastavme se ještě na moment u rovnodennosti. Je totiž okamžikem božského vyrovnání, které se mi tady dole na Zemi snažíme v naší skutečnosti napodobovat. Vyrovnání sil, vyrovnání energií, vyrovnání mezi výdechem a nádechem. Ona vyrovnanost by neměla být pojímána staticky a možná ani jako cíl. Ať je raději dynamická, nechť je raději procesem a během událostí. Mějme na paměti, že vše, co vědomě děláme a čím se zabýváme, se spodním proudem zase vrací. Že to, co odmítáme, vlastně v jiné podobě, formě a tvaru potřebujeme. A po čem toužíme, to vlastně až tak vyhraněně nepotřebujeme. Takové a další podobné mohou být náměty na čas ekvinokce, na dobu rovnodennosti. Slunko při ní symbolicky zapadá a přechází na druhou hemisféru, mezi znamení zodiaku, která mají patronát nad naším společenským uplatněním. Vzdalujeme se od jednoduchých rovnic hledání sebe sama v prvních šesti znameních zvěrokruhu a vstupujeme do světa komplikovanějších vzorců, ve kterých budeme víc zohledňovat naše působení mezi lidmi.

Váhy a vše, co se děje v jejich jménu a pod jejich vládou, má prvky systému. Znamení Vah je znamení vyloženě objektivní (vynikne to zejména při srovnání s naproti se v zodiaku nacházejícím Beranem). Váhy jsou systematiky, architekty, ale také umělci a trpěliví tvůrci života a všeho, co je s ním spojeno. Rovněž tak jsou prostředníky, společníky, mediátory a soudci. Natolik dovedou potlačit své já s jeho přáními a touhami, natolik se dovedou naladit na svou druhou polaritu, partnera, klienta, kolegu.

Ve znamení Vah vládne planeta Venuše ve své druhé podobě (první její forma se projevuje v Býku), je to Venuše společenská, kolektivní. Ta tvoří a vytváří proto, aby naladila, nadchla a motivovala své blízké, okolí, komunitu, společnost a snad i celý Vesmír, který oslovit a oslavit je její nejvyšší ambicí. Pojďme ale zpátky na zem. Vahovské bytosti jsou zároveň stvořeními systému. Ve Vahách je v povýšení planeta Saturn a tak veškeré snažení pod signaturou Vah nevede k osobní sebeprezentaci, někdy i obrovsky překotné, jako je tomu v případě protilehlého Berana, ale k podpoře systému. Váhy jsou věrné, podporující a loajální. Jak ve vztazích, tak samy k sobě a ke svým principům. Tím je jistě řečeno to hlavní o motivacích.

Princip Vah je zároveň i charakteristikou kolektivního já. Duality a také mnohosti. Postavené často ke konfrontaci vybízejícím způsobem v našich každodenních situacích, kdy procesem je rozhodování a cílem nikoli výběr dané alternativy, ale pochopení smyslu toho, co a proč vybíráme. Váhy a protiležícího Berana můžeme vnímat i jako dva se konfrontující systémy, náš západní beranský založený na preferenci osobnosti a událostí teď a tady, a východní vahovský, který preferuje procesy, postupy, rituály a kolektiv před vůlí a osudem jedince. Jistě chápete, že ideální místo je kdesi uprostřed a přesná lokalita je podle momentální situace blíže a nebo dál druhé straně.

Slunce vstupuje v letošním roce do Vah 23. září před jedenáctou dopolední. A co vše se může udát, než z Vah přestoupí v říjnu do Štíra? Podívejme se alespoň zběžně na nebeské konstelace. Hned 25. září může být důležité pro naše přání, touhy a realizace, zejména ve společnosti a po formální stránce. Slunce se potká se severním lunárním uzlem. A vše virtuálně existující se může, budeme-li se snažit, patřičně zhmotnit. Naše hodnoty a jejich uskutečnění budou podpořeny i trigonem mezi Venuší ve Lvu a Uranem v Beranu, což pro nás může být aspektem ujasnění si, ve kterém bude tentokrát Venuše hrát roli konzervativnějšího partnera.

Velkou část období, od 22. 9. až do 10. 10., bude na nebi retrográdní Merkur. Postupně projde zpět první polovinou znamení Vah a učiní ten vahovsky partnerský čas ještě komplikovanějším. V této retrográdní periodě budou obtížněji vznikat nové vztahy, vazby a propojení, naopak budeme přehodnocovat ty stávající hledajíce jejich význam, přínos a mechanismy.

Planeta Pluto se 25. září otočí a změní svůj běh po nebi z retrográdního v přímý. Co to bude znamenat? Uvolní se uvázlé situace, zmizí skryté, podvědomé a neviditelné překážky, přijde odvaha a chuť dělat to, co je třeba. Skrytá stavidla se zvednou.

Partnerství a vztahy mezi lidmi se pravděpodobně pořádně protočí kolem 27. září, kdy se sejde ve Vahách Slunce, Lilith a Juno (planetka zodpovědná za vztahy). Na přelomu září a října se Slunce setká se zpětně jdoucím (retrográdním) Merkurem a také vytvoří kvinkunx s Neptunem. Dny okolo budou náročné na koordinaci činností, systémy, techniku a porozumění mezi lidmi. Také asi pod vnitřním tlakem leccos přehodnotíme a nebo překousneme.

A 9. října přejde Venuše ze Lva do Panny. Na tomto místě již jednou v nedávné době byla, vzpomínáte? Vrátíme se tak s ní symbolicky do první poloviny srpna. A nejen symbolicky, ale i k dořešení toho, co se tehdy bouřlivě dělo. V polovině října se dostane do příznivého trigonu Jupiter v Panně a Pluto v Kozorohu. Bude to dobrá doba na vyřešení problémů, na prosazení nových záležitostí a procesů, které nás budou obohacovat a rozvíjet. Bude se týkat též cest a studia. Získáme silné spojence a nebo argumenty. Nejsilněji a nejlépe to půjde okolo 18. října, kdy se k Jupiteru přidá i Mars. Takovému spojenectví nelze odolat. A na závěr celého období se Sluncem ve Vahách se do trigonu s Plutem dostane i Venuše, planety signující tvoření a lásku.

Zdá se, že závěr první třetiny podzimu tak bude silný. Nejen že s Jupiterem a Marsem protlačíme své záměry a zviditelníme svoje nápady a myšlenky, ale pravděpodobně se bude dařit i na poli milostném a tvůrčím, kdy se skryté kvality (konečně) projeví a skutečné hodnoty prosadí. Doufejme, že i přes určité komplikace, které budou symbolizovány na nebi kvadrátem mezi Merkurem ve Vahách a Plutem, a v realitě potřebou bořit staré mýty a představy.

Jak je vidět, celý čas se Sluncem ve Vahách se budeme, víc než bychom předpokládali, a na místech nečekaných zabývat dualitou, relacemi, vztahy a hledáním svého místa v systémech. Přesto to může být období lehké a veselé. Zejména pokud si představíme, že vybírání a rozhodování není cílem snažení, ale jen nástrojem na cestě k lepšímu já.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog