ONDŘEJ HABR: ČAS LVA, ČAS TVOŘIVÉHO VÝVOJE
Archetyp Lva je v každém z nás. A možná víc než si myslíme. Představuje naše vědomé bytí, naše prostřednictvím realizace manifestované já. Kdy jindy je více vidět a znát než v čase Lva. Slunce do Lva vstoupí letos 23. července a bude vládnout až do 23. srpna. Lev přichází jako druhé letní znamení. Po bouřkách a vnitřní zahleděnosti Raka přináší jasné a konkrétní světlo, jež vrhá všemi směry. Je potřeba vidět a být viděn. Ostatně proces zviditelnění a vizualizace je jedna ze základních lvích potřeb.

Tak jako Rak symbolicky představoval rodinu ve smyslu početí, péče, intimity a mateřství, manifestoval tak spíše energie jinové, vnitřní, Lev tu ukazuje samostatnost a svébytnost. Však je založen na oddělení se od mateřského stromu a kmene, na uvědomění si sebe a svého já. A tady se jedná o pochopení a vědomé prožití si vlastních schopností a samostatného vývoje.

Rak i Lev jsou znamení rodinná. Rak jako matka a jako matriarcha pečuje o duši a podporuje růst ducha, patriarchální otcovský Lev se stará o fyzický vývoj, o rozvoj tvořivých vlastností. Slunce těmito dvěma znameními putuje během prázdninového období v průběhu nejteplejší části roku. Je tedy mnoho příležitostí se i v červenci a srpnu, ve druhé polovině prázdnin plně realizovat. V čase Raka jsme se víc věnovali sobě a rodině, v čase Lva bychom se mohli zabývat více sebou a svým vývojem, rozvojem, svojí cestou života.

Symbolem Lva je kruh, z něhož vybíhá dvojitě prohnutá vlnovka. Představuje tak svět (kruh), na kterém se máme samostatně projevovat. Znamení vždy představuje nástroje, soubory programů a úkolů. A ty jsou v čase Lva opravdu zaměřeny na poznání a pochopení sebe sama, své podstaty a způsobů, jak fungujeme. Ve znamení Lva máme možnost prožít si sebe sama, zažít svoji samostatnost a ochutnat svou svébytnost. Se všemi pozitivy i negativy. Tak můžeme mít pocit, že je dovoleno vše, všechno, co zvládneme a co vyžadujeme. Není tomu úplně tak. Za to, co tvoříme a co vytváříme, jsme bytostně zodpovědni. A ona zodpovědnost a současně respekt k druhým samostatným bytostem jsou základem fungování a působení lvích energií.

Ve znamení Lva vládne Slunce. Jediná hvězda naší sluneční soustavy, jediný zdroj energie, který máme k dispozici. Důvod, střed a motiv všeho dění na Zemi, v nás i v okolním prostředí. Slunce je v astrologii symbolizováno kruhem s tečkou uprostřed. Kruh, jak už víme, představuje svět a malá tečka v jeho centru pak nás. Symbol můžeme číst tedy také třeba jako Já a svět nebo Já a můj svět.

Slunce je tedy ve znamení Lva doma, nachází se ve znamení, kterému vládne, kde se může plně projevit. A tak se nacházíme v periodě, v níž má nejlepší šance se projevit naše já. Kdy si můžeme trochu nanečisto, přesto ale se vší vážností, ale i radostí vyzkoušet, co vše umíme, zvládneme a dovedeme. Můžeme se učit, poznávat svět. Setkávat se se sobě podobnými, vzájemně se podporovat, bavit se, radovat a slavit. Vytvořit funkční lví smečku. Čím jiným než oslavou života a sebe sama by také čas Lva měl být. Pro někoho nekončící párty, pro jiného doba naplněná kontemplací. Zdánlivě nesourodé činnosti mají základ právě v radosti z života.

Lví bytosti jsou velmi otevřené, připouštějící změnu, podporující změnu. Proměnlivé tak jako oheň, který je jejich živlem. Žijí velmi často přítomným okamžikem, nesní o budoucnosti a nevracejí se k minulému. Společnou s Raky mají i astralitu, schopnost mluvit o tom a vytvářet to, co nikdy nebyl a není, ale celkem v klidu vzniknout může. Zatímco Raci jsou spíš motivátory, filozofy, mysliteli, básníky a zpěváky, kteří se obracejí k hloubce duše, Lvi, kteří na ně navazují, jsou tvůrci, bojovníky, teda těmi, kteří jim již jasnou vizi rozpracovávají a pohrávají si s ní. A kdo je pro nás jejich zástupce? Třeba známý kytarista Aldi Meola (1954), spisovatelé epické šíře Alexandre Dumas st. (1802) a mladší (1824), herečka Sandra Bullocková (1964). A politici hodně kontroverzní – Hugo Chavez (1964), Benito Mussolini (1883), i seriozní – Barack Obama (1961), Francois Hollande (1954) a Romano Prodi (1939). Také umělci narození ve znamení Lva jsou dost svébytní a spíš zrcadlí protilehlé znamení Vodnáře, posuďte, je to třeba výtvarník Andy Warhol (1928), herec Pierre Richard (1934). A seznam bych uzavřel módní návrhářkou Coco Chanel (1883). Jak vidíte, lví temperament a potřeba být viděni a zapamatováni je jim vlastní.

Představili jsme si čas Lva a jeho energie, připomněli jsme si některé osobnosti v této době narozené a nezbývá než se podívat na nebe, cože se tam pro konec července a srpen ukazuje. Co nás bude motivovat na našich vnějších i vnitřních cestách?

Hned na začátku nás čeká rušnější období a plno přesunů, Slunce se ihned po vstupu do Lva sejde s Merkurem a ještě vytvoří příznivé aspekty s oběma lunárními uzly. Venuše se také takřka současně stane retrográdní, vejde do Lva a začne postupovat tímto znamením zpět. A tak si budeme připomínat všechno, co jsme zažili v minulém období, přehodnocovat a měnit své postoje. Leccos uvidíme z nových pohledů a jiných úhlů. Uděláme si definitivní (až na další) názory.

Na začátku srpna se Venuše znovu sejde s Jupiterem ve Lvu, abychom si probrali to, čemu věříme a co budeme nadále provozovat. Rovněž Saturn se otočí a z retrográdního se změní na přímý. Přijde čas dokončování a uzavírání všeho volného, nejasného i nedodělaného. A 12. srpna vejde Jupiter do znamení Panny. Bude to důležitý moment, Jupiter je v jednom znamení rok a ukazuje na naše rozumové zakotvení v životě, na naše základní zájmy a směřování. Proto změna znamení u Jupitera vždycky ukazuje také na změnu paradigmat, postojů a motivací, kterými se v životě řídíme. S Jupiterem v Panně vystřízlivíme, zklidníme se. Začneme přemýšlet prakticky a pragmaticky. Také na nás dolehne tíže úkolů a povinností, které jsme si na sebe vymysleli. Na druhou stranu tento aspekt podpoří všechnu práci, pracovní úsilí i naše pokusy o realizaci a uskutečnění toho, co máme rozjeto, dojdou postupně naplnění.

Kromě zmíněných stěžejních aspektů nás v čase se Sluncem ve Lvu čeká i řada drobnějších, ale osobně možná i významnějších. Tak jako ty významné ukazují na společenské a planetární trendy, ty další předznamenávají už konkrétní činnosti a nebo ryze osobní vlivy. A nezbývá než si popřát, ať jsou nám příznivé ve všem, co budeme vymýšlet, rozmýšlet, řešit a konat tak svoji lví práci.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk