ONDŘEJ HABR: ČAS BERANSKÉHO POŠŤUCHOVÁNÍ
Slunce vstoupilo do znamení Berana letos 20. března čtvrt hodiny před půlnocí. Krátce předtím proběhl nov ve znamení Ryb. Okamžikem vstupu do Berana začalo jaro a podle astrologů i nový rok. Staré se uzavírá, v čase Ryb byla možnost si odpočinout, uvolnit, byl tu i čas na čištění těla a duše. Rybami symbolicky doznívá a opouští nás vše staré, nepotřebné a nadbytečné. Naopak období se Sluncem v Beranu je prostorem pro nové začátky, růst a tvořivé aktivity.

Je to zhruba měsíc, kdy jsme v životě vždy nejvíc sami sebou (a nebo alespoň bychom mohli být) a kdy máme příležitost pro sebe nejvíc vykonat. Předěl, kdy Slunce přechází z Ryb do Berana, je symbolicky okamžikem smrti a znovuzrození. Procházíme branou, těžiště pozornosti se přesouvá z hlubokých vrstev rybího vnímavého cítění k jasnému uvědomování si sebe sama a svých úkolů. Z hluboké lásky a porozumění se rodí naše nové já, naše nové bytí, skutky a situace.

A takto se tento přelomový čas na začátku jara opakuje rok za rokem, pokaždé jsme o závit spirály vývoje směrem k božskému výš. Znamení Berana, jímž se Slunce pohybuje na začátku a v první třetině jara, je prvním znamením zodiaku. Tady vše začíná, rodí se a odsud se odvíjejí dějové linky do budoucna. Vše ve vesmíru má svůj rytmus a řád. V Beranu je počátek, ve Lvu a Raku vrchol individuace, v Panně a Vahách kulminuje realizace, ve Střelci a Kozorohu poznání, v Rybách na konci vše doznívá. A uprostřed toho kruhu, který znamení symbolicky črtají, je jednota, jediný princip, v němž se všechna znamení setkávají. Oním principálem je ten, který znamení spojuje jako svorník klenby chrámu a ten, jenž je řídí. Na začátku znamení Berana jsme tomuto principu nejblíž.

Charakter Berana je archetypem zrození, rození, vtělení se. Do nových skutečností a do podmínek, které si sami vytváříme a podle svých potřeb přetváříme. Pokud se podíváme na symbol Berana, uvidíme dva obloučky spojené dole v jednom bodě. Mohou nám symbolizovat beraní rohy a nebo také dvě duše, které jsou na jednom konci spojeny a na druhém se od sebe odklánějí. Rozdělují a rozpojují. Buňka, která se dělí. Smysl Berana je růst, dělení, ale také rozdělování. Beran, to je pohyb, a to ne jen tak ledasjaký, jsou to starty sprintera. Proto jsme také v čase Berana víc zahleděni a soustředěni sami na sebe, na to, abychom správně a včas vystartovali a vyběhli na sprint zodiakem. Je to sprint, jenž se postupně změní v klus Býka, běh Blíženců, tanec Lva, metodický pohyb Panny, obřadnou polonézu Vah, zasněné prožívání Štíra, drobné krůčky Kozoroha a už jen vnitřní prožívání smyslu pohybu Ryb. Ale to, jakou energii a kolik jí věnujeme, bude určovat celý průběh roku. Úkolem Berana není boj, ale jen zahájení, boj je vlastně jen důsledkem zabírání prostoru a vytyčování nových směrů. Boj vnitřní se svou (ne)odvahou, boj vnější, kdy přemáháme či měníme podmínky, a boj jako interakce. Beran ještě neumí vysvětlovat, tento dar přinášejí do zodiaku až třetí v pořadí, Blíženci. Berme proto beranské bojování jako pošťuchování a neřešme jej osobně, byť se jako osobní bude tvářit. Duše Berana je totiž mnohdy čistá jako nebe po jarní přeháňce. Zakaboní se a až se vybouří, zůstane opět jasné. Proto si Berani také často kladou (a nám ostatním též) zásadní životní otázky. Kdo jsem? Jaké jsou moje úkoly? Odpovědi na ně přinese čas a další znamení, která na Berana navazují v nekončícím tantrickém koloběhu energie zodiakem.

V Beranu vládne planeta Mars, symbol muže, mužnosti, vnitřního muže v nás. Princip začátků a konání. Projevené vůle a rozhodnosti. Jeho osvojení nám může dodat více jistoty v konání a poklidu v bytí. Symbolicky tak přijmeme hodnoty Saturnu, který je ve znamení Berana v pádu a není vlastně na první pohled vůbec vidět a znát. Ve znamení Berana je v povýšení, exaltaci Slunce. Ano, vše v Beranu směřuje vzhůru a za Sluncem, ke svému zdroji, k vlastnímu já. Ještě nejsme majiteli pravd, ještě nemáme vše srovnáno. To bude úkolem až dalších znamení. Nyní tady v Beranu máme za úkol zjistit směr a vydat se v tu stranu. Detaily se neřeší. Planeta, která je ve znamení Berana ve vyhnanství, a je vytěsňována a přesto se vrací, je Venuše. V tomto beranském čase skutečně chvíli od chvíle zapomínáme na grácii, na tvořivost a stáváme se uzavřenějšími do svého vnitřního světa. Hoříme jasným plamenem jáství a tak je někdy zatěžko se rozpomenout i na ženský prvek citlivosti, něhy, lásky k bližnímu i světu. Všechny tyto hodnoty bychom si ale měli uvědomovat i v okamžicích, kdy se řítíme vpřed, a vědět, že bez nich se daleko nedostaneme.

Kde brát v čase Berana vzory, kým se inspirovat? Zkusme se podívat na to, kdo se v tomto období rodí. Jsou to bojovníci, ale i umělci a pábitelé duše. Tedy ti, kteří jsou symbolicky rozkročeni mezi koncem a začátkem všeho konání. Co je spojuje? Jsou v jistém smyslu nezařaditelní. Máme tu například zpěvačku Lady Gaga (1986), hudebníka Erica Claptona (1945), politika Al Gora (1948), hudebníka Jasquese Brela (1929), v dubnu a Beranu se narodil i minulý papež Benedikt XVI. (1927), zpěvačka Victoria Beckham (1974) a nebo Paloma Picasso (1949).

A co nás čeká za nebeské konstelace? Co nás shůry ovlivní? Planeta Saturn bude od 15. března retrográdní, bude couvat po celé období až do léta. Což pro nás může znamenat ústup aktivit, hledání smyslu věcí, přehodnocování plánů. Ale také návrat k jistotám a směřování ke stabilitě. Se Saturnem spojené děje a tendence k nim budou pravděpodobně kulminovat okolo 25. března, kdy se do trigonu s ním dostane Slunce. Tento příznivý aspekt může vést k posílení i ke splacení dluhů, které máme sami vůči sobě. Planety Uran s Plutem budou celou dobu ve vzájemném kvadrátu. Čas Berana bude i dobou transformace! Zmíněnou kvadraturu zaktivizuje Mars už kolem 12. března, kdy se svým způsobem vyhrotí všechno, co řešíme v různých peripetiích už od loňského dubna. Rozhodne a nebo bude mít tendenci se rozhodnout všechno, co je nazrálé k řešení. Ať s naším přičiněním či bez něj. Podruhé se tato konstelace oživí okolo 8. dubna, kdy do ní vstoupí Slunce a vytvoří s Plutem kvadrát a s Uranem konjunkci. Tehdy přijde čas na smělá a nadčasová řešení, ale i na obyčejná rozhodnutí, která ovlivní to, čím se budeme v následujících měsících zabývat. Pamatujme si osmý duben! V ten den se otočí i do té doby couvající Jupiter ve znamení Lva a vydá se napřímo. Dá se očekávat příliv energie a do té doby zamrzlé procesy se dají do pohybu. Doslova roztají ledy. Jak to bude vypadat konkrétně, to již záleží na nás samotných. Ostatně, tak je to se vším.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk