Odhaleno: Největší evropská banka financuje ničení pralesů.
Odhalili jsme, že největší evropská banka HSBC se podílí na ničení deštných pralesů v Indonésii. Financuje společnosti, které produkují palmový olej a kvůli plantážím vysoušejí mokřady a kácejí a vypalují deštné lesy. Zkázu, kterou banka financuje, jsme zdokumentovali i prostřednictvím skryté kamery.

Ničení pralesů vede k vymírání kriticky ohrožených druhů, například orangutanů. Odlesňování a přeměna pralesů na palmové plantáže má ročně na svědomí i tisíce předčasných lidských úmrtí. A banka HSBC bez ohledu na ekologickou krizi, kterou způsobuje, pumpuje do průmyslu další a další peníze.

Zhlédněte prosím video, ve kterém dokumentujeme zkázu, kterou finančně kryje banka HSBC. Podívejte se na spoušť, kterou za sebou nechávají buldozéry firem podporovaných bankou.

Podepište pak prosím mezinárodní výzvu určenou vrcholným představitelům banky HSBC. Požadujeme, aby banka přestala finacovat tuto strašlivou katastrofu!

Děkujeme

Miroslav Mixa
koordinátor globálních kampaní
Greenpeace Česká republika