ODHALENO: Kdo používá „špatný“ palmový olej
Jedna z největších environmentálních katastrof 21. století udeřila loni v listopadu. Neuvěřitelné je, že jen za několik příštích měsíců by se mohla opakovat – pokud společně nezasáhneme. Masivní lesní požáry, které zasáhly před šesti měsíci Indonésii, proměnily miliony hektarů životem tepajícího tropického pralesa v doutnající spáleniště.

Rozsah katastrofy byl neuvěřitelný – do ovzduší unikalo tak velké množství oxidu uhličitého, jako produkují velké světové ekonomiky. Stovky tisíc lidí onemocněly kvůli popílkem znečištěnému ovzduší. Ohně spálily přírodní úkryty mnoha druhů zvěře včetně orangutanů či tygrů.

Nebudeme-li požadovat, aby nadnárodní korporace podnikly konkrétní kroky, vrátí se požáry zpět ještě ve větší míře.

Ohnivá spoušť nebyla způsobena pouze nepříznivými přírodními podmínkami. Během uplynulých desítek let byly obrovské plochy území odlesňovány a vypalovány, mokřady byly odvodňovány. Takto zdevastované lokality jsou dále drancovány soukromými společnostmi – například producenty palmového oleje nebo výrobci papíru.

Můžeme to změnit! Dokážeme to jedině, pokud budeme jednat společně. Loni čtvrt milionu lidí vzkázalo indonéskému prezidentu Joko Widodovi, aby zastavil devastaci pralesů a rašelinišť. A zabralo to – Widodo rychle oznámil ambiciózní plán k záchraně indonéského přírodního bohatství. Nyní potřebujeme, aby podobný krok učinili také velcí světoví producenti, kteří nakupují palmový olej.

Značky jako PepsiCo, Colgate-Palmolive a Johnson & Johnson a všechny jim podobné shodně hovoří o dodržování politiky takzvaného „nulového odlesňování“. Ale přes všechny jejich sliby a závazky je ničeno stále více indonéských pralesů.

Prázdné sliby nic nezachrání – nejsou totiž skutečně dodržovány přímo na místě dění. Právě tyto značky nás musejí ujistit o tom, že podniknou kroky proti jejich dodavatelům, kteří destruují pralesy a rašeliniště.

Jen vy je k tomu můžete donutit.

Požáry pralesů v Indonésii jsou sice od nás vzdáleny tisíce kilometrů, ale produkty každodenní spotřeby, které jsou jejich příčinou, jsou v naší koupelně nebo kuchyni. Palmový olej je ve všech produktech od kosmetických přípravků po čokoládové tyčinky a cereálie. Je těžké se mu vyhnout a udržitelná alternativa je neuvěřitelně omezena. Jedinou odpovědí na otázku, jak vyřešit požáry pralesů, je změnit celý průmysl.

Doufám, že s Vámi mohu počítat, a že budete nedílnou součástí celku, který bude ochraňovat zbývající ojedinělé pralesy.

P.S. Zajímáte se o to, jak se největší výrobci využívající palmový olej zasazují o ochranu indonéského pralesa? Máme pro Vás informační karty, které ukazují, jak si společnosti typu Nestlé, Danone, Mars a PepsiCo na tomto poli vedou. Podívejte se a podepište petici. Kateřina Holubová
koordinátorka pralesní kampaně
Greenpeace Česká republika