V neděli 29. 11., den před začátkem pařížské klimatické konference, svolávají ekologická a sociální hnutí, církve i odbory po celém světě shromáždění na podporu občanských požadavků. Klimatický pochod půjdou lidé například v Berlíně, Amsterdamu, Londýně a tentokrát i České republice, v Praze. Přidejte se k nám!

BLIŽŠÍ INFORMACE

Změna klimatu ohrožuje naši buducnost i budoucnost naší planety. Její ničivé dopady můžeme pozorovat již dnes. Častější výkyvy extrémního počasí, devastující povodně a spalující sucha, oteplování a okyselování oceánů nebo tání ledovců jsou realitou. Realitou, jejíž důsledky pociťují především nejchudší lidé z málo rozvinutých oblastí naší planety.

Dopady změny klimatu ohrožují potravinovou bezpečnost, přístup k pitné vodě a zvyšují rizika ozbrojených konfliktů, kvůli kterým musí miliony lidí opouštět své domovy. Samotná změna klimatu posune vegetační a klimatické pásy a bude mít dalekosáhlé socioekonomické dopady, které způsobí migraci desítek miliónů lidí za příznivějším prostředím k životu.

Shoda vědecké obce ohledně rozhodujícího podílu lidských aktivit – především spalování uhlí a dalších fosilních paliv – na změně klimatu je zřejmá. Světoví státníci a státnice se taktéž shodují, že změny klimatu představují extrémně závažnou hrozbu. Přesto selhávají při prosazování řešení, která jsou navíc známá a dostupná. V prosinci se v Paříži opět setkají, aby dohodli novou globální dohodu o snižování emisí skleníkových plynů. Po fiasku z Kodaně v roce 2009 je patrné, že se na ně nemůžeme spolehnout a automaticky očekávat dohodu, která dostatečně sníží emise skleníkových plynů tak, abychom odvrátili katastrofické scénáře dopadů změn klimatu.

Neschopnost a neochota politické reprezentace jednat dostatečně rychle byla impulsem vzniku celosvětového klimatického hnutí. Environmentální organizace, ekologická a sociální hnutí, odbory, církve, akademická obec a progresivní firmy po celém světě chtějí politikům a političkám dát jasný vzkaz, že bez ohledu na jejich liknavost, budou prosazovat kroky, které dopady změn klimatu omezí.

Změny klimatu nezastavíme, pokud zásadně nesnížíme spalování uhlí a dalších fosilních paliv. Proto je nevyhnutelné prosadit obnovitelné zdroje i přes odpor fosilního průmyslu, zvýšit energetickou účinnost a přestat plýtvat. Taková transformace energetiky sníží emise skleníkových plynů na takovou úroveň, abychom se vyhnuli ekologické a humanitární katastrofě.

Podmínkou řešení je jejich spravedlnost. Úspory energie se musí projevit na účtech domácností, podporovat je třeba decentralizované obnovitelné zdroje ve vlastnictví lidí či obcí a rozvoj a modernizaci průmyslu i energetiky, která zajistí dostatek “zelených” pracovních míst. Ruku v ruce s tím jde změna přístupu k produkci a spotřebě potravin. Ta musí být dlouhodobě udržitelná, zabraňující plýtvání a zároveň musí zajistit dostatek jídla všem lidem na planetě.

Infromace také zde na FB: Přípravy na klimatickou (r)evoluci

PODPORUJÍCÍ ORGANIZACE:

Hnutí DUHA
Greenpeace ČR
Klimatická koalice
Zelený kruh
Svoboda zvířat
Centrum pro dopravu a energetiku
Ekumenická akademie
Pro-bio liga
Společnost pro zvířata
Mladí zelení
Stop TTIP CZ
Socialistická solidarita
Děti Země
Koalice STOP HF
Educon
Asociace místních potravinových iniciativ
Wontanara
Autonomní sociální centrum Klinika
Koalice proti palmovému oleji
Compassion in World Farming ČR