O SÍLE SLOVA
Něco vybudovat trvá dlouhou dobu, ale na zničení stačí chvilka. Nechtěné vyřčené slovo může zničit celý váš život. Používejte vašich slov moudře, protože není možné vzít zpět to, co jste jednou řekli. Jakmile jsou jednou vaše slova z vašich úst vypuštěna, stávají se součástí Akášického záznamu. Používejte váš jazyk k žehnání, léčení, děkování a povzbuzování druhých. Bůh sedí na špičce vašeho jazyka. Proto jej používejte k přinesení harmonie Nebes do vašeho života a do životů lidí kolem vás. A pamatujte si, efekt vaší spirituální praxe je buď posílen anebo oslaben způsobem, jak mluvíte, jak myslíte a jak činíte. Kombinací tohoto vytváříte celkovou zkušenost svého života. Sjednoťte se s Bohem, zvyšte svoji vibraci a rozšiřte své Světlo. Žehnejte a modlete se za ty, kteří o vás rozšiřují nezdravé vibrace, a nechejte Vesmír, ať se o to postará. Nedovolte si uvěřit ničivým poznámkám druhých lidí a nepřijímejte je. Věřte, že jste spirituální bytost a nic kromě nedostatku víry v Boha, nemůže zastavit rozvíjení vašeho dobra. Otevřete se Světlu Boha a dovolte mu naplnit vás nezměrnou silou a obklopit vás nejsilnější ochranou. Nikdy neztrácejte srdce. Věřte ve svou spirituální sílu a modlete se. Brzy uvidíte, že modlitba transformuje všechna neštěstí a že temnota nemůže existovat před Silou  Světla. Ostatní pak budou s úžasem sledovat milost, ochranu a posvátnost Boha, které se budou ve vašem životě manifestovat.

Dr. Joseph Michael Levry

Zdroj: http://www.novoucestou.cz/?p=59828