Nový systém čaker
1. Zemská hvězda (mimo fyz.tělo)
2. Centrum Kořene ( původní 1.čakra)
3. Sakrální centrum (původní 2.čakra)
4. Centrum pupku
5. Solar plexus (původní 3.čakra)
6..Centrum bránice
7.Srdeční centrum (původní 4.čakra)
8. Vyšší srdeční centrum (Atlantská čakra)
9.Centrum Brzlíku
10. Krční centrum (původní 5.čakra)
11. Centrum studnice snů (týlový lalok přímo nad krkem – progr.centrum)
12. Centrum podvěšku mozkového
13.Třetí oko – centrum šišinky ( původní 6. čakra)
14. Korunní centrum (původní 7.čakra)
15. Příčinné centrum (mimo fyz.tělo)
16. Centrum Hvězdy Duše (mimo fyz.tělo)
17. Centrum Hvězdné Brány (mimo fyz.tělo)

1.čakra

čakra Země – zemská hvězda

umístění: 30 cm pod nohama, tepe a otevírá se v rytmu našeho srdce

archanděl: Sandalfon, zprostředkovatel modliteb a vizí mezi Zemí a Nebem

funkce: čakra duchovního základu, buduje Pevné duchovní základy, kdy tvoříme Jednotu se Zemí a

přes toto hluboké Zakořenění se můžeme spojit se Zdrojem.

uzemňovací kameny: záhněda, černý turmalín, hematit, kámen bodži

´bytosti: Země, Elohimové

 

2. čakra ° kořenová – centrum hadí síly

Instinkty – Pudy – Prapodstata bytí – Pradůvěra

archanděl: Gabriel, Michael

funkce: základní překonání strachu, otevření nám dává sílu ke konání ze srdce a nový smysl života,

vnímání vyživující síly Země, čerpá energii z magnetického jádra Země

sídlo hadí síly – životní síly člověka,, uzdravuje, vyživuje, revitalizuje fyzické tělo

Stimuluje agresivní pudy spojené s přežitím.

– plná důvěra, že je o nás postaráno, důvěra v Život

– vhled do našich úkolů, pochopení že vše má svůj hluboký smysl

Žití přítomnosti v Radosti beze strachu.

kameny: turmalín, karneol, záhněda, červený jaspis

bytosti: Země

 

3.čakra ° sakrální

archanděl: Gabriel, Metatron

funkce: přeměna fyzické pudové sexuality v něžnou bezpodmínečnou opravdovou lásku,

vyzařujeme vysokou důvěrnou milující energii

podporuje naši schopnost těšit se ze života na fyzické i materiální úrovni

– navázání na emocionální tělo – obrazy které o mě vykreslili jiní – obraz okolí

prožívání našich emocí beze strachu, pocit bezpepečí v proživání vztahů a situací

harmonie vztahů

pochopení a přijetí

rodové linie

kameny: karneol, topaz

bytosti: Luna, Víly, Elfové

 

4.  pupeční centrum

archanděl: Gabriel

funkce:  po jejím otevření se opět cítíme na Zemi jako na bezpečném místě, přijímáme ostatní,

komunikujeme a otevíráme se nové spolupráci.

Láska proudí naším životem.

Radost proudí naším životem.

Odchází naše strachy.

Podpora Solar Plexu.

– Sebe úcta – prostě mohu – teď jsem na to připraven – Sebe důvěra.

– dodává sílu dělat věci jinak

– otevření se pomoci

– otevření se společnosti a kontaktu

kameny: modrý jaspis

bytosti: Luna, Země, Jupiter

 

5. solar plexus 

archanděl: archanděl božského Ohně a vyslanec Slunce Uriel

funkce: místo síly, moci, moudrosti, nastolení míru,

podpora srdeční úrovně, stabilní podpora pro srdeční čakru

spojení se sluneční energií

– Země a Oheň se zde spojuje

napojení na kolektivní vědomí

uvědomování si osobní hodnoty i uznání hodnoty ostatních bytostí,

uznání sebe i druhých jako jedinečných bytostí

využíváme svou přirozenou moc

– spojení na pradávný strach lidstva

pochopení, neopakování stejných „chyb“ ,

využití své sily ve prospěch svůj i druhých bytostí

kameny: rodochrozit, oranžový vápenec, citrín = Slunce a Země v jednom, jantar

bytosti: Merkur, Slunce

 

6. Centrum Bránice

centrum Dechu

Archanděl: Rafael, Jofiel

Nově aktivované centrum bránice, najdeme ho v horní části dutiny břišní

 funkce: centrum obnovené prány – energie dýchání  -, prána hladí, čistí a uzdravuje tělo.

Uvědomování si , že dýcháme a přes nádech a výdech vše spojujeme.

S nádechem přijímáme sílu jež nás vyživuje,

s výdechem odchází vše již přežité k přeměně v energii,

která je Zemi i nám prospěšná, život nesoucí..

Nadechujeme a nabíráme sílu beze strachu.

Plně nadechujeme Život.

bytosti: Pluto

Vzduch, Teplo, Slunce

 

7. čakra (původně 4.čakra)

– srdeční centrum –

archanděl: Rafael, Chamuel

funkce: místo bolesti a životních přechodů, ale i klidu a míru,

místo otevření se partnerské duši, přátelům a smyslu života.

Jsme čistou láskou, vidíme a cítíme očima lásky,

nalaďujeme se na vesmírné srdce.

Souzníme s životem.

V našem srdci spojujeme Zemi a Vesmír.

Empatie, Soucítíme, ale nelitujeme.

– vyčištění bloků v podobě nespravedlivých programů, jak získat  lásku

– děláme věci pro to, že jsme z toho šťastní – JSME sami sebou bez podmínek

kameny: zelený smaragd

bytosti: Venuše

Voda, Vzduch

 

8. vyšší srdeční centrum

Atlantská čakra

– vědomí zlatého věku a i to jak to tam tehdy dopadlo

– místo vzpomínek a velké moudrosti

– již není třeba prožívat bolest – přijetí – pochopení -odpuštění

kameny: kunzit, růžový turmalín, malachit

bytosti: Jednorožci ♥

Voda

 

9.čakra ° centrum brzlíku

Archanděl : Metatron
Marie Magdalena

nově aktivované centrum brzlíku se nachází tam, co žláza brzlíku

funkce: naše myšlení tvoří náš život, vytváření zdravé reality

uvědomování si svých myšlenek, rozpoznávání zda jsou opravdu moje,

rozpoznávání negativních vzorců myšlení, uzdravování,,

čistota myšlenek, myšlení přes srdce

tělo je čistou myšlenkovou formou, a tak jeho imunitní systém je neskutečně silný a odolný

rychleji se uzdravujeme z „nemoci“

brzlík si zachovává svou původní velikost

kameny: modrý turmalín

Voda, Vzduch, Slunce

 

10.čakra ° krční centrum

archanděl: Michael, Gabriel

funkce: centrum ochrany, síly a odvahy

odvaha přetvořit strach v lásku

odvaha pomoci druhým

vesmírný portál v našem těle,

souznění s kosmickou pravdou

– místo které sděluje jaký učinit další krok ve svém sebe-vyjádření

              – komunikační portál

komunikujeme s láskou a s láskou i nasloucháme,

vyjadřujeme se jasně, naše sdělení jsou láskyplná a srozumitelná

– čistit nejlépe každý den

kameny: tyrkys, azurit, ametyst, modrý obsidián

živel: vzduch

Luna, Mléčná dráha

 

11. čakra 

centrum studnice snů 

nachází se v oblasti týlového laloku vzadu, na spodku hlavy, přímo nad krkem

archanděl: Michael, Metatron, Sandalfon

funkce: programovací centrum

člověk, multi-dimenzionální bytost

otevírání zámků, jež bránily v uvědomění si kdo skutečně jsme,

prožívání plnohodnotného života

oprášení našich snů

začínáme znovu snít jako děti

podpora spontánnosti a otevřenosti

Neaktivnost čakry odráží stav spící, „omezené“ bytosti.

 

12.čakra ° Centrum podvěsku mozkového

nachází se v oblasti žlázy podvěsku mozkového

funkce: umožňuje tělu reagovat na zvyšující se Světlo, které přichází na planetu

transformátor energie, regulace přílivu světla do lidského těla

umožňuje propojení s jakoukoliv vitální, mezi-dimenzionální informační energií

kameny: křišťál

 

 

13.centrum šišinky

 – třetí oko – také „vizionářské centrum“

nachází se uprostřed čela, nad nosem, a poblíž šišinky

archanděl: Rafael

funkce: umožňuje nám přijímat a interpretovat vize a další klíčové zprávy z vyšších vibračních stavů

čakra darů léčení, hojnosti, jasnovidectví,

energie božské lásky, která převyšuje naše pochyby,

nevinnost Duše

spolupráce s Jednorožci

vystoupení ze světa iluzí

kameny: vltavín, královský safír, granát, diamant

 

14. čakra korunní centrum

– korunní čakra –

nachází se v zadní polovině vrcholu vaší hlavy

archanděl: Jofiel,  Christiel

funkce: centrum ticha,

spojení s duchovními bytostmi vyšších říší,

spojení s průvodci,

spojení se světelnou rodinou,

prostoupení moudrostí vesmíru

energie Božské krásy, energie tvůrčí jiskry, Boží tvořivost,

skrze duši se v této úrovni snáší světlo do nižších center (čaker)

– vděčnost, že toto můžeme, že JSME

jasný, pevný člověk – Světelná bytost ve fyzickém těle

       rozhlédni se a pozoruj tu krásu kolem sebe

kameny: veril, fialový safír

Kristovo Světlo

 

15. Příčinná čakra

funkce: místo kudy vstupují do našeho vědomí semena moudrosti
přijímáme vedení od vyšších bytostí a
moudroust aplikujeme do našich „běžných“ životů
známe své schopnosti, talenty, dary, svou pravou podstatu a začíname ji žít
náhody neexistují, ve všem je hlubší smysl,
 synchronicity
JSEM Tvůrce – uvědomování si příčiny a důsledku
přijetí zodpovědnosti za svoje myšlení, chování, konání
naplněný život
mír a pokoj

kameny: kunzit, selenit, celestit

Sírius

16. Centrum Hvězdy Duše 

umístění:  nad hlavou a reguluje levou polovinu těla

archanděl: Zadkiel, Mariel

funkce: centrum ženské formy Boha,

propojení s Duší a se svou božskou Ženskou podstatou

žití moudrosti své duše v běžném životě,

odpuštění měnící se v soucit, chápání Božské milosti

– nese moudrost všech linií – vesmírní bratři a sestry

– komunikace s nimi

– praktikování, žití moudrosti tady na planetě Zemi

–          Boží Spravedlnost a milosrdenství

–          Nadhled, Odpouštění – Vidím Světlo i v ostatních

Vidím Světlo ve všem, i když je schovaný. (:

Archanděl Zadkiel – čistí nespravedlivý vzorec neodpouštění

Archanděl Mariel – přináší přístup k moudrosti Duše

 

17. centrum hvězdné brány

nachází se nad hlavou a reguluje pravou stranu těla,

archanděl: Metatron, Serafin, Butyalil

funkce:  centrum mužské formy Boha,

spojení se Zdrojem,

stáváme se prostředníkem, kanálem mezi nebem a Zemí,

jsme paprskem Jednotného Světla, Světla Zdroje

– řídící funkce pro vnímání reality a naší schopnost provést účelově určený plán,

je zdrojem přání vnitřní a vnější harmonie

jsme Vesmírnými Vyslanci Světla na Planetě Zemi

Více zde: http://www.art-mm.cz/novinky/barvy-a-energie/novy-system-13-caker/